Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Usługi rehabilitacyjne

  usługi rehabilitacyjne; forma specjalistycznej pomocy świadczona osobom niepełnosprawnym przez różnych specjalistów (lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych itp.) oraz różne placówki i instytucje o charakterze rehabilitacyjnym. U. r. obejmują: zabiegi usprawniające, świadczone przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia splotu barkowego

  uszkodzenia splotu barkowego; najczęściej są następstwem wypadku motocyklowego (często po nadużyciu alkoholu), rzadziej — innych wypadków drogowych, wypadków przemysłowych. Mogą powstać w wyniku: a) urazu pośredniego, np. uderzenie w bark — powodujące jego gwałtowne cofnięcie się i napięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi socjalne

  usługi socjalne; należy podzielić na dwie kategorie: usługi, które polegają na udzielaniu pomocy w domu (np. opieka nad dzieckiem lub osobą w wieku podeszłym) oraz usługi, które wymagają — w coraz większym stopniu — infrastruktury technicznej (np. domy dziecka, świetlice, stołówki itp.). Istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie komórkowe (tkankowe)

  utlenianie komórkowe (tkankowe); proces  polegający na stopniowej degradacji związków organicznych w wyniku działania komórkowych enzymów oksydoredukcyjnych, któremu towarzyszy zużycie O2 i powstanie H2O, CO2 oraz energii magazynowanej w związkach wysokoenergetycznych, głównie w postaci adenozyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnienie narządowe w pneumonologii

  usprawnienie narządowe w pneumonologii; postępowanie mające na celu poprawę lub utrzymanie rezerw wentylacyjnych na zadowalającym poziomie. Cel ten osiąga się przez dążenie do udrożnienia oskrzeli i poprawy lub utrzymania na zadowalającym poziomie ruchomości oddechowej ścian klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienia lekowe

  uzależnienia lekowe; farmakomania; lekomania; toksykomania; narkomania; psychiczny, a czasem i fizyczny stan wynikający z zatruwania organizmu substancją chemiczną. Stan ten cechuje zawsze trudna do odparcia chęć używania spróbowanego środka w celu doznania skutków jego działania na stan psychiczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnienie ogólne w pneumonologii

  usprawnienie ogólne w pneumonologii; poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie ogólnej sprawności fizycznej, a szczególnie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku. Uzyskuje się je przez stosowanie ćwiczeń dynamicznych, uruchamiających duże grupy mięśniowe. Natężenie ćwiczeń musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdolnienia ruchowe

  uzdolnienia ruchowe; termin stosowany w teorii wychowania fizycznego; stopień łatwości wyuczania się nowych umiejętności ruchowych. Osobnik uzdolniony ruchowo posiada nie tylko możliwości szybkiego wyuczenia się nowych ruchów, lecz także samodzielnego tworzenia nowych zespołów ruchowych. Uzdolnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawienie protezy kończyny dolnej

  ustawienie protezy kończyny dolnej; optymalny dobór pionowych i poziomych linii protezy w celu zapewnienia stabilizacji oraz ruchów kończyny protezowanej w cyklu chodu oraz w pozycji stojącej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzupełnienie stopy protezowe

  uzupełnienie stopy protezowe; sztuczna część stopy zastępująca ubytek anatomiczny. Ma postać wkładki do normalnego obuwia, której zadaniem jest utrzymanie poprawnego ustawienia kikuta stopy, wydłużenie jego dźwigni oraz wypełnienie pustej przestrzeni w bucie

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt

Do góry