Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wał Passavanta

  wał Passavanta; zgrubienie na tylnej ścianie gardła powstające pod wpływem skurczu mięśnia zwierającego pierścienia gardłowego. Gdy tworzy się w. P., podniebienie miękkie przesuwa się ku tyłowi, a języczek podnosi się ku górze zamykając przestrzeń między gardłem a nosem. U dzieci z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor

  wektor; tensor pierwszej rangi mający 4 wartości (kierunek, wartość-moduł, zwrot, punkt przyłożenia). W. jest wyrażany graficznie strzałką. W. siły ciężkości; jest przyłożony do środka ciężkości, skierowany pionowo w dół, równy co do wartości masie ciała. W. siły mięśniowej; suma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

  warsztaty rehabilitacji przemysłowej; celowo zorganizowane środowisko pracy produkcyjnej lub usługowej dla rehabilitowanych pracowników przemysłu, w którym ogólne warunki, środki i metody pracy służą przywracaniu zdrowia, a przede wszystkim sprawności fizycznej oraz przygotowaniu psychicznemu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja a perfuzja

  wentylacja a perfuzja; prawidłowa objętość powietrza wentylującego płuca w jednostce czasu (V) jest w przybliżeniu równa objętości krwi przepływającej przez kapilary płucne w tym samym czasie (Q). Stosunek V do Q— jest równy w przybliżeniu jedności (0,75 — 1,0). Nierównomierny rozdział wentylacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warsztaty terapii zajęciowej

  warsztaty terapii zajęciowej; jedna z form pomocniczych terapii w szpitalach psychiatrycznych prowadzona w celu zatrudnienia dłużej hospitalizowanych pacjentów oraz preorientacji zawodowej. Ich rola w zmianie zawodu jest niewielka, ponieważ angażują zwykle chorych do prostych zajęć rzemieślniczych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja maksymalna dowolna

  wentylacja maksymalna dowolna; MW; największa objętość powietrza wentylującego płuca podczas zmuszania się do wykonywania najgłębszych wdechów z największą częstością.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy

  warunki pracy; są to: temperatura powietrza, wilgotność i ruch powietrza, stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem, gazem i parą, natężenie hałasu i drgań (spowodowanych pracą maszyn, urządzeń i narzędzi), kolorystyka przedmiotów oraz ścian w miejscu pracy. Wymienione w. p. powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja minutowa

  wentylacja minutowa; MV; objętość wdychanego powietrza w ciągu minuty (iloczyn objętości oddechowej i częstości oddechów). W. m. może być spoczynkowa i wysiłkowa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wciągacz z kikuta kończyny

  wciągacz z kikuta kończyny; rękaw z dzianiny bawełnianej ułatwiający wprowadzenie -> kikuta kończyny do dobrze dopasowanego -> leja kikuta protezy kończyny, dzięki ściągnięciu tkanek miękkich i skóry ku obwodowi. Chroni tkanki miękkie przed napinaniem na szczycie kikuta oraz zapobiega tworzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia rdzenia kręgowego

  uszkodzenia rdzenia kręgowego; mogą być pochodzenia urazowego lub chorobowego (zapalenie rdzenia, guzy, SLA, SM, jamistość rdzenia i in.). Rokowanie przeżycia i powrotu funkcji zależy od wysokości i stopnia uszkodzenia r. kręgowego. Całkowite uszkodzenie r. k. cechuje się zniesieniem wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 340

  praca w formacie txt

Do góry