Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930)

  Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930): prekursor ortopedii i rehabilitacji w Polsce. Studiował na uniwersytetach niemieckich w Gryfii, Berlinie, Wurtzburgu. Praktykował w Klinice Ortopedycznej czołowego ówczesnego ortopedy — prof. Fritza Langego, a następnie — z jego polecenia — w Berlińsko-Brandenburskim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki inspektor do spraw rehabilitacji zawodowej

  wojewódzki inspektor do spraw rehabilitacji zawodowej; pracownik wydziału zdrowia i opieki społecznej urzędu wojewódzkiego, zajmujący się rehabilitacją zawodową. Do ogólnych jego zadań należy: 1) ustalanie potrzeb i organizacja rehabilitacji zawodowej na terenie województwa; 2) nadzór nad placówkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła głosowe

  więzadła głosowe; ligamentum vocale; elastyczne pasemka tkanki łącznej znajdujące się w krtani. Przyczepione są do chrząstki tarczowej z przodu, a do chrząstek nalewkowych z tyłu. Od częstotliwości drgań w. g. zależy wysokość dźwięku, który powstaje w krtani. Im bardziej są one napięte, tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek biologiczny

  wiek biologiczny; wiek oparty na ocenie stanu psychofizycznego jednostki. W. b. a nie wiek kalendarzowy powinien stanowić kryterium podziału osób starszych na grupy wiekowe. Ocena w. b. ma szczególne znaczenie w medycynie klinicznej i w rehabilitacji. W. b. dzieci i młodzieży określa się za pomocą kilku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów

  wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów; komisja powołana przez dyrekcję w zakładach pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników w celu realizacji zadań zakładu w zakresie -> rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzą: 1) przedstawiciel kierownictwa technicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wibracja mechaniczna mięśni

  wibracja mechaniczna mięśni; jedna z metod zmniejszania napięcia spastycznego mięśni. Stosuje się w. m. mięśni antagonistycznych do grup spastycznych, za pomocą wibratorów elektrycznych o częstotliwości drgań głowicy 100—200 Hz lub aparatów do masażu o częstotliwości drgań 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja płuc

  wentylacja płuc; przewietrzanie płuc (pęcherzyków płucnych). Jest uwarunkowana zmianami objętości płuc powodowanymi przez ruch oddechowy przepony i ścian klatki piersiowej. Na skutek istnienia podciśnienia w jamie opłucnej płuca są „przyssane" do wewnętrznej powierzchni klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne uruchamianie

  wczesne uruchamianie; tendencja powstała w wyniku rewizji poglądów na czas trwania unieruchomienia w leczeniu zawałów serca i stanów pooperacyjnych. Wcześniej na podstawie obserwacji dowodzących, że obciążenie wysiłkami może doprowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, stosowano...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady zgryzu

  wady zgryzu; dysglossia dentalis; nieprawidłowe ukształtowanie zębów, które może powodować trudności w artykulacji i wymaga zabiegów ortodontycznych wyrównujących występujące nieprawidłowości. Wśród w. z. wymienić można dość często występujące zbyt duże wysunięcie górnej lub dolnej szczęki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weiss Marian (1921 -1981)

  Weiss Marian (1921 -1981); jeden z twórców polskiej szkoły rehabilitacji. Długoletni dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji, powstałego z jego inicjatywy i rozwijającego się dzięki jego niespożytej energii i działaniom. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Konstancinie, powołanej jako jedna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt

Do góry