Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Więź rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

  więź rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; jeden z podstawowych elementów, jakie bierze się pod uwagę w ocenie, planowaniu i przygotowywaniu programu postępowania rehabilitacyjnego. Postawy rodzicielskie wobec dzieci niepełnosprawnych charakteryzują dość specyficzne błędy. Spotyka się postawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów

  Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów; związek zrzeszający spółdzielnie inwalidów z terenu jednego województwa. Władzami związku są: zjazd delegatów, rada i zarząd WZSI. Zrzeszony jest w -» Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź społeczna

  więź społeczna; więź łącząca jednostki, podgrupy i inne elementy składowe społeczeństwa w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. Każdą grupę społeczną, jeśli ma trwać, musi cechować więź, która ją podtrzymuje wewnętrznie, tworzy lojalność jej członków, zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wózek sportowy

  wózek sportowy; wersja wózka inwalidzkiego dostosowanego do wymogów konkurencji sportowych rozgrywanych w -> grupie startowej inwalidów IV. Na zawodach w. s. jest podstawowym wyposażeniem zawodnika i jego zalety decydują często o wynikach. W. s. musi odpowiadać następującym wymogom zasadniczym: a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkładka ortopedyczna

  wkładka ortopedyczna; odpowiednio ukształtowana wkładka korkowa lub z elastycznego tworzywa umieszczona wewnątrz buta. Jej zadaniem jest korekcja ustawienia stopy, podparcie lub odciążenie określonych powierzchni podeszwowych stopy, albo wyrównanie skrócenia kończyny. Stanowi część -> obuwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzeciono mięśniowe

  wrzeciono mięśniowe; propriorecep-tor znajdujący się w brzuścach mięśniowych przekazuje informacje o długości mięśni (I) i o prędkości skracania...Kształtem podobne włókien mięśniowych, w częściach biegunowych w. m. znajdują się włókna mięśniowe (jak w mięśniach poprzecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkładka uszna

  wkładka uszna; część wyposażenia aparatu wzmacniającego słuch, zbudowana z elastycznego materiału plastycznego i umieszczana w małżowinie usznej. U małych dzieci, korzystających z wczesnego protezowania wskutek głuchoty, zachodzi konieczność okresowego wymieniania w. u. ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek umysłowy

  wiek umysłowy; wiek inteligencji; oznacza poziom intelektualny, jaki osiągnęła dana osoba badana testami. Poszczególnym zadaniom w teście odpowiadają najczęściej konkretne miesiące życia, które sumuje się uzyskując globalny w. u. W przypadku upośledzenia umysłowego, w którym w. u. nie idzie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik zatrudnienia inwalidów

  wskaźnik zatrudnienia inwalidów; procent inwalidów zatrudnionych w stosunku do całej załogi danego zakładu. Jest on ustalony przez wojewodę i wynosi 70% w odniesieniu do wszystkich spółdzielni inwalidów na terenie województwa, z tym że może on być zróżnicowany dla poszczególnych spółdzielni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodolecznictwo

  wodolecznictwo; dział leczenia fizykalnego wykorzystujący dla celów leczniczych fizyczne właściwości wody we wszystkich trzech stanach skupienia, jako ciecz, lód i parę wodną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry