Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  wymiana gazowa w płucach; pobieranie O2 wydalanie CO2. Prawidłowo zachowane wentylacja i perfuzja są warunkiem utrzymania w. g. na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb organizmu. Wymiana wynosi u dorosłych od ok. 0,2 l w spoczynku do kilku litrów podczas ciężkich wysiłków fizycznych. Objętości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej

  wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej; sprowadza się do pełnowartościowego i możliwie pełnogodzinnego zatrudnienia pracownika przede wszystkim w macierzystym zakładzie pracy na: a) uprzednio zajmowanym stanowisku roboczym, w przypadku całkowitego usunięcia lub ograniczenia w wysokim stopniu skutków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypoczynek

  wypoczynek; czynniki zewnętrzne, które w decydujący sposób wpływają na usuwanie zmęczenia i przywracanie sprawności organizmu niezbędnej do efektywnego działania podczas następnej dniówki. Podstawowym warunkiem prawidłowego wypoczynku jest dostosowanie jego formy do rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność ogólna

  wydolność ogólna; pośredni miernik zdolności do pracy. Poziom w. o. uwarunkowany jest budową i rozwojem narządu ruchu, sprawnością mechanizmów regulacji nerwowej i humoralnej, stanem czynnościowym i wydolnością układów krążenia oraz oddychania, składem i właściwościami fizyko-chemicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczepienie rozrusznika serca

  wszczepienie rozrusznika serca; zabieg, którego celem jest usunięcie zaburzeń rytmu i przewodzenia drogą „protezowania". Wskazania do wszczepienia r. s. związane są z rodzajem zaburzeń rytmu i przewodnictwa nie poddających się leczeniu farmakologicznemu, takich jak: zaburzenia przewodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność pracy inwalidów

  wydajność pracy inwalidów; uwarunkowana licznymi czynnikami, a przede wszystkim zdolnościami i kwalifikacjami inwalidów oraz organizacją i techniką pracy. Większość tych czynników można podzielić na: a) rzeczowe warunki pracy (przedmioty pracy, środki pracy, rodzaj technologii, organizacja stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne specjalne

  wychowanie fizyczne specjalne; odnosi się do dzieci i młodzieży z różnymi odchyleniami od normy, określając metody i środki stosowane w procesie usprawniania wychowanków, a także do osób w wieku pozaszkolnym. Celem w. f. specjalnego są m.in. zadania integracyjne realizowane przez podnoszenie ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatek energetyczny

  wydatek energetyczny; składa się z trzech składowych: 1) podstawowa (spoczynkowa) przemiana materii; 2) czynnościowa przemiana materii; 3) robocza przemiana materii. Podstawowa (spoczynkowa) przemiana materii jest to najniższy poziom przemian energetycznych, jaki stwierdza się u osób przebywających na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną

  wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną; wymaga akceptacji i rozumienia potrzeb dziecka przez rodziców i rodzeństwo. Od początku życia, jeżeli upośledzenie fizyczne jest wrodzone, dziecko powinno pozostawać pod opieką lekarską. Rodzina przeciwdziała występowaniu wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność fizyczna

  wydolność fizyczna; jest biologiczną właściwością człowieka. Ogólna w. f. jest to zdolność człowieka do wykonywania ciężkiej i długotrwałej pracy fizycznej bez zmęczenia i bez większych zmian środowiska wewnętrznego ustroju oraz do szybkiej likwidacji, po zakończonym wysiłku, ewentualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt

Do góry