Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wysokość dźwięku

  wysokość dźwięku; liczba drgań na sekundę charakteryzująca słyszane dźwięki. Najniższa liczba drgań słyszalna dla ucha człowieka wynosi 15 Hz. Dźwięki o niższej częstotliwości nazywamy infradźwiekami. Najwyższa w. d. waha się w granicach 24000 — —28000 Hz. Wyższe drgania nazywamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie stanowisk roboczych

  wyposażenie stanowisk roboczych; można podzielić na następujące grupy: a) obrabiarki, b) pomoce warsztatowe, c) wyposażenie pomocnicze, d) środki transportowe, e) środki sygnalizacyjne, f) środki bhp. Wyposażenie s. r. powinno tak być rozmieszczone, aby pracownik bez trudu mógł wykonać swą pracę i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe

  wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe; wyrównanie krótszej kończyny dolnej' mające formę protezy. Składa się ze stopy, części goleniowej oraz rodzaju leja ujmującego stopę, goleń, a często także udo skróconej kończyny dolnej. Umożliwia obunożne podparcie masy ciała, przy uwzględnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównywanie głośności

  wyrównywanie głośności; zjawisko występujące u osób z uszkodzeniem słuchu w badaniach audiometrycznych, gdy obserwuje się znaczne różnice w odbiorze dźwięków dla poszczególnych uszu. W miarę zwiększenia natężenia podawanych tonów wzrasta także przy zjawisku w. g. słyszalność ich w chorym uchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównywanie startu szkolnego

  wyrównywanie startu szkolnego; wskutek nie sprzyjających warunków środowiskowych wiele dzieci wykazuje zaniedbanie pedagogiczne, które powoduje, że stają się one opóźnione w stosunku do rówieśników, jeśli chodzi o poziom rozwoju w okresie rozpoczynania nauki szkolnej. Stąd potrzeba oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysiłek maksymalny

  wysiłek maksymalny; wysiłek wykonywany w warunkach ustalenia się równowagi dynamicznej w zakresie czynności układu krążenia i oddychania o intensywności powodującej osiągnięcie maksymalnego poboru tlenu. Oznacza to, że zapotrzebowanie energetyczne ustroju jest pokrywane przez maksymalnie uruchomiony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysiłek submaksymalny

  wysiłek submaksymalny; obciążenie pracą fizyczną, przy której aktualny minutowy pobór tlenu osiąga pewien określony odsetek maksymalnego poboru tlenu (pułapu tlenowego). W oparciu o zależność między częstością tętna a pojemnością minutową serca i zużyciem tlenu podczas wysiłku znaleziono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność organizmu

  wydolność organizmu; składa się z -> wydolności fizycznej i z -> wydolności psychicznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność psychiczna

  wydolność psychiczna; zależna od sprawnego współdziałania i samoregulacji wszystkich mechanizmów fizjologicznych, zapewniających osiągnięcie niezbędnego poziomu sprawności fizycznej. Na w. p. człowieka duży wpływ mają obciążenia,, psychiczne, wynikające głównie z ilości, złożoności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłuszczenie w stawie

  wyłuszczenie w stawie; zabieg chirurgiczny polegający na -> amputacji całej kończyny lub jej części w bliższym stawie, np. całkowita amputacja goleni polega na wyłuszczeniu jej w stawie kolanowym z pozostawieniem kikuta uda pełnej długości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry