Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia metaboliczne

  zaburzenia metaboliczne; są to najczęściej bloki metaboliczne wynikające z braku lub obniżonego poziomu któregoś z enzymów niezbędnych dla prawidłowo przebiegającej przemiany materii. Często dochodzi wówczas do gromadzenia w organizmie nadmiaru pewnych substancji, które zatruwając układ nerwowy lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności oddechowych w uszkodzeniach rdzenia kręgowego

  zaburzenia czynności oddechowych w uszkodzeniach rdzenia kręgowego; mogą mieć miejsce jako następstwo uszkodzeń narządów klatki piersiowej (haemothorax, pneumothorax). Często jednak rozwijają się pomimo braku uszkodzenia klatki piersiowej w głębokich, a zwłaszcza całkowitych uszkodzeniach rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności płuc w chorobach pneumonologicznych

  zaburzenia czynności płuc w chorobach pneumonologicznych; najczęściej spotykane zespoły naruszenia funkcji płuc to: zmniejszenie rezerw wentylacyjnych, zaburzenia perfuzji, zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji, zaburzenia dyfuzji gazów oddechowych w płucach. Prowadzą one do zakłócenia wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokość pola pracy

  wysokość pola pracy; stanowisko pracy przy maszynie jest uwarunkowane konstrukcją maszyny. W innych przypadkach (np. prace montażowe na stołach, prace warsztatowe i inne) wysokość p. p. należy wiązać z danymi antropometrycznymi. Powinna być więc w zasadzie dobrana do wymiarów pracownika, który daną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia endokrynologiczne a upośledzenie umysłowe

  zaburzenia endokrynologiczne a upośledzenie umysłowe; w wielu postaciach upośledzenia umysłowego obserwuje się zaburzenia w czynnościach gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ma to miejsce zarówno w przypadku anomalii chromosomalnych, jak i nieprawidłowej przemiany materii. Klasycznym przykładem z. e. w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad społeczny

  wywiad społeczny; służy do diagnozy społecznej. W. s., nazywany czasami wywiadem środowiskowym, obejmuje z jednej strony „pacjenta" i przedstawiciela rodziny, z drugiej dane dotyczące mieszkania, zachowania się, osób towarzyszących itp. Celem w. s. jest wyszukanie przyczyn powodujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad zawodowy

  wywiad zawodowy; metoda stosowana w poradnictwie zawodowym mająca na celu zebranie informacji potrzebnych do ustalenia p diagnozy zawodowej stanowiącej podstawę udzielenia porady zawodowej, odnoszącej się do kierunku kształcenia zawodowego, rodzaju i warunków pracy. Stanowi on uzupełnienie innych metod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi ortopedyczne

  zabiegi ortopedyczne; stosowane dla potrzeb rehabilitacji dzielą się na bezkrwawe i operacyjne. Do zabiegów bezkrwawych często wykonywanych na oddziałach rehabilitacyjnych zalicza się: wyciąg — extensio, odciążenie — decompressio, ustalenie — fixatio, uruchomienie — mobilisatio, unieruchomienie —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia aktywności

  zaburzenia aktywności; wszelkie działanie jednostki może ulec wzmożeniu lub zahamowaniu w różnych zaburzeniach psychicznych. Z.a. występują w zahamowaniu psychoruchowym łub pobudzeniu psychoruchowym. Mogą to być też z.a. złożonej, ujawniającej się w wielu dziedzinach życia społecznego. Spadek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie pomocnicze warsztatów

  wyposażenie pomocnicze warsztatów; obejmuje: a) stół roboczy na stanowiskach pracy ręcznej, np. ślusarskiej, montażowej, czyszczenia, pakowania i kontroli. Najczęściej spotykane stoły mają blat drewniany zamocowany na konstrukcji stalowej. Najważniejsza jest prawidłowa wysokość stołu; b) krzesło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt

Do góry