Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne w padaczce

  zaburzenia psychiczne w padaczce; występują tylko u części chorych. Dzieli się je następująco (wg A. Bilikiewicza): 1) z. p. będące następstwem tego samego czynnika uszkadzającego, które doprowadziło do padaczkorodnego uszkodzenia mózgu (np. zespół psychoorganiczny z padaczką pourazową po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie ruchowe

  zahamowanie ruchowe; wyraża się zmniejszeniem liczby ruchów i może występować w różnym stopniu nasilenia — od niewielkiego spowolnienia motoryki, aż do -> osłupienia. Z. r. towarzyszą zwykle inne objawy spowolnienia procesów psychicznych, np. -> spowolnienie myślenia i zaburzenia kontaktu słownego —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia świadomości

  zaburzenia świadomości; cechuje upośledzona lub zniesiona zdolność postrzegania i rozumienia zjawisk zachodzących w świecie zewnętrznym, jak i we własnej psychice chorego, utrudnienie kontaktu z otoczeniem, zmniejszenie zdolności do reagowania na bodźce zewnętrzne oraz -» zaburzenia pamięci. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy instruktor inwalidzki

  zakładowy instruktor inwalidzki; pracownik powoływany w zakładzie pracy przez dyrekcję w celu realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej inwalidów (-> rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy). W zakładach zatrudniających powyżej 500 pracowników, zakładowy i. i. wchodzi w skład ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenie

  zaburzenie; proces dynamiczny objawiający się w mniej lub bardziej nasilonych negatywnych zmianach w funkcjonowaniu organizmu. Zob. też defekt.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład pracy chronionej

  zakład pracy chronionej; wyodrębniony zespół stanowisk pracy (dział pracy) spełniających warunki -> pracy chronionej w zakresie doboru profilu i technologii produkcji, przystosowania stanowisk i warunków pracy (np. odpowiednie oświetlenie i temperatura, ograniczony stopień zapylenia, nasilenia hałasu)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania samopobudzające

  zachowania samopobudzające; formy zachowań charakteryzujące się stereotypowymi, powtarzającymi się, bezcelowymi ruchami obserwowanymi u dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, czasami u dzieci niewidomych. Mają one charakter czynności dodatkowych dostarczających podniet układowi nerwowemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia osobowości

  zaburzenia osobowości; osobowość nieprawidłowa; psychopatia; obejmują różne postacie zmian osobowości, które nie są spowodowane -> psychozą, -> nerwicą lub obniżeniem sprawności intelektu i dotyczą sfery uczuć i dążeń. Zmiany te upośledzają zdolność do prawidłowej adaptacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia formalne myślenia

  zaburzenia formalne myślenia; występują w schizofrenii i obejmują szereg objawów, do których zalicza się: 1) oderwanie myślenia od rzeczywistości -> myślenie autystyczne, -> re-zonerskie; 2) zaburzenie myślenia logicznego -> myślenie paralogiczne; 3) zaburzenie toku myślenia -> rozkojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia i upośledzenia uczenia się

  zaburzenia i upośledzenia uczenia się; zgodnie z powszechnie przyjmowaną klasyfikacją w pracach autorów anglosaskich występują u dzieci: 1) trudności uczenia się spowodowane błędami dydaktycznymi lub absencją szkolną, 2) zaburzenia uczenia się wynikające z tła funkcjonalnego (zahamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt

Do góry