Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne

  zaopatrzenie ortopedyczne; całokształt działań związanych z orzekaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem sprzętu ortopedycznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep tętnic mózgowych;

  zakrzep tętnic mózgowych; jeden z rodzajów -> udaru mózgowego; występuje zazwyczaj u ludzi w szóstej lub siódmej dekadzie życia, może jednak pojawić się w każdym wieku (u dzieci może być następstwem urazu czaszki lub szyi). Najczęściej umiejscawia się w tętnicach szyjnych lub środkowych mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady poprawcze

  zakłady poprawcze; placówk i organizowane w celu wychowania resocjalizującego młodzieży trudnej, która popełniała przestępstwo. Pierwszy z. p. powstał w 1553 r. w Brialwell w Anglii. Pierwsze w naszym kraju zakłady powstały w Studzieńcu w 1876 r. (dla chłopców) i w 1891 r. (dla dziewcząt). W Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; instytucja państwowa, do której należy całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, w szczególności: ustalanie prawa do świadczeń społecznych takich, jak: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki chorobowe itp., wypłacanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie osobowości typu A i typu B

  zachowanie osobowości typu A i typu B; rozróżnia się typy osobowości A i B, które mają duży wpływ nie tylko na podatność osobniczą do zachorowania na chorobę wieńcową, lecz też na jej rehabilitację.

  Zachowanie typu A; polega na angażowaniu się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci; objawy często występujące w chorobach psychicznych, szczególnie związanych z uszkodzeniem o.u.n. Dotyczą zwykle zarówno zapamiętywania, przechowywania, jak i odtwarzania engramów pamięciowych i są istotnym składnikiem m.in. -> otępienia. Przemijające upośledzenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych

  zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych; placówki podległe resortowi zdrowia lub oświaty, w których odbywa się rehabilitacja dzieci i młodzieży wymagająca specjalistycznych zabiegów i pielęgnacji. W zakładach tych personel pedagogiczny pracujący w szkole szpitalnej realizuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia

  zagrożenia; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Z. mają zarówno charakter obiektywny, jak i subiektywny, tj. znajdują odbicie w stanie psychicznym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  zaburzenia psychiczne; przemijające lub trwałe niekorzystne zmiany czynności psychicznych: myślenia, nastroju, intelektu, świadomości, pamięci itp. Z. p. mogą mieć charakter -> psychozy lub zaburzeń niepsychotycznych, do których zalicza się -> zaburzenia osobowości, nerwice, upośledzenie umysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia w pracy

  zagrożenia w pracy; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Zagrożenia w p. mają zarówno charakter obiektywny w wyniku działania czynników fizycznych, jak i swoje odbicie w psychice ludzkiej. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry