Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy

  zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy; klinicznie manifestuje się zaburzeniami artykulacji (anartria, dyzartia), połykania (dysfagia), głosu (afonia) i żucia. Występuje w przypadku uszkodzenia jąder ruchowych odpowiednich nerwów czaszkowych w pniu mózgu i opuszce rdzenia (zespół opuszkowy — porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowie

  zdrowie; stan organizmu charakteryzujący się pełną sprawnością fizyczną, psychiczną i społeczną, brakiem zmian morfologicznych i zaburzeń czynnościowych, pozwalający człowiekowi na prawidłowe reagowanie i przystosowanie się do swego środowiska społecznego. Stan ten może być zaburzony na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rehabilitacyjny

  zespół rehabilitacyjny; służba rehabilitacyjna; istnieje w spółdzielczości inwalidów od 1976 r. i stanowi grupę specjalistów zajmujących się rehabilitacją inwalidów, zatrudnionych w danej spółdzielni. W skład z. r., kierowanego przez członka zarządu spółdzielni lub kierownika pionu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół paranoidalny

  zespół paranoidalny; cechują go zaburzenia psychiczne w zakresie funkcji poznawczych, dążeniowych i życia uczuciowego oraz zatarcie granicy między świadomością chorego a światem zewnętrznym. W z. p. występują -> urojenia: oddziaływań ksobnych, prześladowcze i in. Oprócz urojeń mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Browna-Sequarda

  zespół Browna-Sequarda; zespół objawów występujący w następstwie połowicznego uszkodzenia rdzenia; poniżej ogniska po stronie uszkodzenia — niedowład z zaburzeniem czucia głębokiego, po stronie przeciwnej — zaburzenie czucia bólu i temperatury. Jest najczęściej następstwem uszkodzenia rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół piramidowy

  zespół piramidowy; zespół objawów towarzyszących uszkodzeniu -> układu piramidowego: niedowłady typu ośrodkowego, obecność odruchów patologicznych i współruchów patologicznych, zniesienie odruchów brzusznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); powołany jest przez zakład pracy w składzie: 1) przedstawiciel kierownictwa technicznego zakładu pracy, 2) przedstawiciel rady zakładowej, 3) lekarz zakładu służby zdrowia sprawującego opiekę leczniczo-zapobiegawczą nad zakładem pracy. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność motoryczna

  zdolność motoryczna; zdolność mięśniowa i energia do wykonywania ruchów roboczych przez pracownika podczas pracy produkcyjnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie protezy kończyny górnej

  zawieszenie protezy kończyny górnej; konstrukcja szelkowo-cięgnowa mocująca protezę do ciała inwalidy oraz sterująca funkcjami zachodzącymi w układzie protezy, wykorzystującej mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Rozróżnia się zawieszenie nośne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej

  zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej; aktywizacja zawodowa inwalidów zdolnych do pracy przebywających w domach pomocy społecznej, np. w domach dla umysłowo upośledzonych, psychicznie chorych, przewlekle chorych. Może ono odbywać się w formie: 1) zatrudnienia zorganizowanego przez dom pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt

Do góry