Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Złamanie kości stępu

  złamanie kości stępu; najczęściej jest następstwem urazu bezpośredniego (uderzenie, skok z wysokości na nogi). Przeważnie uszkodzeniu ulegają kość skokowa i piętowa. Leczenie polega na nastawieniu złamania (zachowawczym lub operacyjnym) i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym stopy i goleni przez 8...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie dalszej nasady kości udowej

  złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe. Złamania nadkłykciowe cechuje przemieszczenie odłamu obwodowego do tyłu (przez mięsień brzuchaty łydki). Ostry koniec odłamu może uciskać lub uszkodzić tętnicę podkolanową lub nerw piszczelowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rzekomonerwicowy

  zespół rzekomonerwicowy; egzogenny zespół objawów o obrazie klinicznym podobnym do -> neurastenii, występujący w początkowej, bezobjawo-wej fazie niektórych chorób somatycznych (tzw. okres neurasteniczny w gruźlicy, kile i innych) oraz w przebiegu wielu Chorób, zwłaszcza przewlekłych; w zatruciach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pokomisurotomijny

  zespół pokomisurotomijny; powikłanie występujące w kilka dni lub tygodni po operacji. Pośród objawów dominują bóle w okolicy przedsercowej i mostka o charakterze tępym, kłującym lub ściskającym. Bóle promieniują najczęściej pod prawą łopatkę, w górę do karku, do barków łub nadbrzusza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Fallota

  zespół Fallota; sinicza wada wrodzona, w której występują: ubytek w przegrodzie komorowej, przesunięcie tętnicy głównej w prawo, tak że znajduje się ona nad brakującym przedłużeniem przegrody komorowej (przeważna część jej ujścia połączona jest z lewą komorą, a reszta z komorą prawą)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia

  zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia; bezwład kończyn, zniesienie wszystkich rodzajów czucia poniżej poziomu uszkodzenia, porażenie zwieraczy pęcherza i odbytu. Zob. też rdzeń kręgowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół katatoniczny

  zespół katatoniczny; obejmuje upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności motorycznej, która może przejawiać się -> osłupieniem katatonicznym, -> podnieceniem katatonicznym, rzadziej występuje jako -> stan oniryczny. Stany te mogą pojawiać się naprzemiennie lub w przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pozapiramidowy

  zespół pozapiramidowy; zespół objawów występujących w przypadkach uszkodzenia -> układu pozapiramidowego w postaci: zespołu hiperkinetyczno-hipotonicznego (bogactwo ruchów mimowolnych, głównie pląsawiczych z obniżeniem napięcia mięśni) lub zespołu hipokinetyczno-hipertonicznego (ubóstwo ruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół móżdżkowy

  zespół móżdżkowy; najczęstszy zespół objawów występujący w przypadkach uszkodzenia móżdżku: zaburzenia równowagi (-> abazja, -> astazja), niezborność (ataksja), -> drżenie zamiarowe, oczopląs, skandowana lub wybuchowa mowa i obniżenie napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół psychoorganiczny

  zespół psychoorganiczny; zespół organiczny obejmuje nieodwracalne, niekiedy postępujące zaburzenia psychiczne: intelektu (typu -> otępienia), pamięci (szczególnie obniżenie zdolności zapamiętywania), uwagi (trudności w koncentracji), uczuciowości elementarnej (występowanie drażliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt

Do góry