Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Narodowy Program Zdrowia, NPZ

  (—, National Health Program); założenia polityki zdrowotnej państwa polskiego na poszczególne lata. Oparty jest każdorazowo na aktualnej diagnozie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i analizie jej uwarunkowań. Obejmuje dwa rodzaje celów: 1) strategiczne i 2) operacyjne. Cele strategiczne określają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie

  monitoring); ciągła obserwacja (śledzenie) i rejestracja wybranych czynności ustroju. M. można prowadzić bezprzy-rządowo, opierając się na bezpośredniej obserwacji i powtarzaniu prostych pomiarów, lub przyrządowe za pomocą aparatów, zwanych monitorami, rejestrujących badane wskaźniki. Bezprzyrządowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień szkieletowy skurcz

  (-. skeletal muscle contraction); komórki mięśniowe, z których składa się m.s. utworzone są z włókienek (miofibryli), w których skład wchodzą nitki białek kurczliwych. Grubsze nitki utworzone są z cząsteczek miozyny, które mają kształt pałeczki zakończonej na jednym końcu odgiętą główką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przytarczyc

  (hypoparathyreoidismus, hypoparathyro-idism); choroba spowodowana brakiem lub niedostatkiem wydzielania —*• parat-liormonu (PTH). Wyróżnia się 1) n.p. ostrą, spowodowaną zabiegami chirurgicznymi tarczycy i objawiającą się —► tężyczką oraz 2) n.p. pierwotną lub samoistną prowadzącą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monomania

  (-, monomania}; impulsywne, izolowane działanie popędowe, będące przejawem nieprawidłowej struktury osobowości lub organicznego uszkodzenia mózgu. Wyróżnia się m.in. popęd do podpalania (piromania), popęd do kradzieży (kleptomania), popęd do włóczęgostwa (dromo-mania) itd. (J.A.P.) _ mononukłeoza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie i trzepotanie przedsionków

  (fibrillatio et flagellatio atriorum, atrial fibrilłation and flutter); --► zaburzenie rytmu serca polegające na bardzo częstych pobudzeniach przedsionków (w trzepotaniu 240-350/min, w migotaniu 350-600/min) w mechanizmie krążącej fali pobudzenia (reentry) lub z ogniska pozazatokowego. Skurcz przed-sionków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  (-, cerebellum, activity); m, jest strukturą podstawową służącą do wykonywania ruchów dowolnych. W-korze m. znajduje się ok. 30 milionów prawie identycznych jednostek czynnościowych, w których skład wchodzą komórki Purkinjego, komórki jąder móżdżku i komórki ziarniste. Kontrolują one sygnały do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  (hemicrania); nawracające, zwłaszcza u młodych kobiet, napady połowiczych bólów głowy, trwające do kilku godzin. Etiopatogenezy nie wyjaśniono. Ataki związane są ze skurczem naczyń w dorzeczu tętnicy szyjnej i niedokrwieniem, a następnie zwiotczeniem naczyń i obrzękiem okołonaczyniowym. Podkreślane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż klasyczny

  (-, cłassical massage); zabieg uzupełniający najczęściej inne metody leczenia fizykalnego (np.: ćwiczenia lecznicze, zabiegi cieplne). Składa się z wielu ruchów, chwytów i opracowań. Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek ciała (głównie mięśni) całą dłonią lub opuszkami palców ze stosowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja funkcji psychicznych

  t—, localization of human functions); określenie oznaczające związek funkcji psychicznych z poszczególnymi strukturami mózgu. Poglądy na l.f.p. w mózgu są rozbieżne: 1) nurt psychomorfo-logiczny (ścisłej lokalizacji) umiejscawia każdą funkcję psychiczną w odrębnym i właściwym dla niej ośrodku w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 499

  praca w formacie txt

Do góry