Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zrost kręgów wrodzony

  zrost kręgów wrodzony; synostosis congenita vertebrarum; jest wadą rozwojową kręgosłupa polegającą na całkowitym bądź częściowym zroście dwu lub więcej kręgów. Zrost obejmuje trzony i części, a niekiedy całe łuki, może występować we wszystkich odcinkach kręgosłupa, najczęściej jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmniejszenie wydolności fizycznej (wysiłkowej)

  zmniejszenie wydolności fizycznej (wysiłkowej); w zdrowym organizmie zmniejszanie się rezerw biologicznych ustroju występujących w związku z procesem starzenia się. W przebiegu chorób przewlekłych, w związku z ich patogenezą i terapią, pojawiają się liczne czynniki wpływające negatywnie na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrost opóźniony

  zrost opóźniony; brak zrostu kostnego po upływie czasu, w jakim przeciętnie on następuje. Cechuje go patologiczna ruchomość w miejscu złamania, obrzęk, bolesność podczas ruchów i obciążenia. W większości przypadków pomaga przedłużenie unieruchomienia (które powinno być możliwie całkowite)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

  zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa; stwierdza się je u większości osób po 60 roku życia, ale często zmiany radiologiczne pojawiają się znacznie wcześniej — w czwartej, a nawet w końcu trzeciej dekady życia. Zmiany chorobowe dotyczą różnych struktur kręgosłupa: krążków międzykręgowych, stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie trzonu kości udowej

  złamanie trzonu kości udowej; powstaje w następstwie urazu bezpośredniego (wieloodłamowe) lub pośredniego (poprzeczne, skośne lub spiralne). Nierzadko towarzyszą im objawy wstrząsu pourazowego. Leczenie — najczęściej na wyciągu bezpośrednim (za nadkłykcie), przez 4—6 tygodni, a następnie w gipsie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie nadkłykciowe

  złamanie nadkłykciowe; najczęstsze u dzieci i młodzieży, powstaje w wyniku upadku na dłoń przy zgiętym łokciu (złamania wyprostne). Odłam dalszy kości ramiennej przemieszcza się ku tyłowi i górze, pociągany przez mięsień trójgłowy, ostry odłam bliższy — ku przodowi i w kierunku dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe w stawach

  zmiany zwyrodnieniowe w stawach; zespół chorobowy polegający na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Zmiany te mają charakter powolny, lecz stale postępujący i prowadzą do ograniczenia zakresu ruchów stawu, bólów, zaniku mięśni i usztywnienia stawu. Dotyczą one ludzi w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie zęba kręgu obrotowego

  złamanie zęba kręgu obrotowego; następuje najczęściej w przypadku urazu wyprostnego (ekstenzyjnego), nieco rzadziej — urazu fleksyjnego (siła urazu wymierzona w tył głowy). Najczęściej złamanie następuje u podstawy zęba — w miejscu połączenia z trzonem II kręgu szyjnego, ale może być również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie obojczyka

  złamanie obojczyka; najczęstsze w jego środkowej części, zwykle z przemieszczeniem spowodowanym pociąganiem odłamu przyśrodkowego przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy ku górze oraz odłamu obwodowego przez masę kończyny ku dołowi. Leczenie zachowawcze, za pomocą opatrunku ustalającego. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa

  zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa; częstość występowania zmian tego typu w dolnym odcinku kręgosłupa szyjnego (zwłaszcza C5— C6 i C6—C7) jest tak duża u osób po 50 roku życia, że niektórzy traktują je jako fizjologiczne dla wieku starszego. Można by na to przystać w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 055

  praca w formacie txt

Do góry