Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OKULTYZM

  Wiedza i system poglądów o istnieniu i działaniu różnych siłnadprzyrodzonych. Zespół zjawisk nie dających się wyjaśnić naukowo ipowiązanych raczej z magią i spirytyzmem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

  Zdolność organizmu do neutralizowania i eliminowania drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii i wirusów) oraz ich jadów. W medycynieklasycznej rozróżnia się odporność genetyczną oraz dwa rodzajeodporności: nabytej czynnej - po przebytych chorobach uodporniających iw wyniku szczepień ochronnych.Jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLEJEM LECZENIE

  Oryginalny przepis wg N. T. Karnaucha z Kijowa na leczenie różnych chorób przez "ssanie oleju". Wg tej metody należy rano wziąć łyżkę olejudo ust i sączyć go przez zęby (nie łykając) około 15 - 20 minut, anastępnie wypluć. Płyn powinien być biały. Trudno ocenić, na czym polegaefekt leczniczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH SKÓRNO - GALWANICZNY

  Znany w psychofizjologii odruch polegający na spadku elektrycznego oporuskóry, który występuje równolegle ze wzmożoną aktywnością poznawczą iruchową człowieka. Zjawisko to w powiązaniu z wiedzą n.t. -> AKUPUNKTURY i -> AUROGRAFII pozwala na postawienie śmiałych hipotez o zasilaniupsychiki człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLŚNIENIE

  Bliżej nie wyjaśniony stan umysłu, w którym osiąga się, zazwyczaj wsposób nagły, zrozumienie jakiegoś skomplikowanego problemu lub dokonujejakiegoś odkrycia. Wg różnych doniesień olśnienie następuje zazwyczaj pookresie długotrwałej, często bezskutecznej pracy nad problemem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGIEŃ

  Niosący ciepło, światło, odstraszający zwierzęta, pozwalający naprzygotowanie ciepłego posiłku, a jednocześnie groźny żywioł, spełniałod zarania ludzkości podstawowe magiczne i praktyczne funkcje w życiuczłowieka.

  Albowiem spośród wszystkich istot żywych tylko on potrafiłpodporządkować go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDECH RELAKSUJĄCY

  Technika oddechu relaksującego polega na synchronizacji marszu ioddechu. W pierwszym etapie sprawdza się, ile kroków wypada na jeden wdech a ile na wydech. Ćwiczenie i obliczanie trzeba wykonać swobodnie,zachowując jednostajne tempo i długość kroków.

  Po utrwaleniu się rytmumarszu, zmienia się go w ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE

  Oddech składa się z trzech faz: wdechu, wydechu i bezdechu. Bezdechmoże mieć miejsce zarówno w fazie wdechu jak i wydechu. Zazwyczajoddychanie jest procesem automatycznym. Normalnie nie odczuwamy tego, żeoddychamy. Wszystkie bez wyjątku techniki lecznicze i relaksacyjne, wszczególności orientalne, zwracają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHOROWICZ JULIAN

  (1850 - 1917). Matematyk, przyrodnik, filozof, psycholog. Wynalazca wdziedzinie telefonu i elektrotechniki. Zajmował się równieżparapsychologią i był przed -> OSSOWIECKIM jej najwybitniejszym polskimprzedstawicielem. Zajmował się szczególnie -> HIPNOZĄ i spostrzeganiempozazmysłowym. Prowadził badania z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCKHAMA BRZYTWA

  Zasada sformułowana przez średniowiecznego filozofa Wilhelma Ockhama, wgktórej "nie należy mnożyć bytów bez konieczności". Zasada ta nakazywałaodrzucenie wszystkiego, co nie byłoby potwierdzone doświadczeniem. Dozasady Ockhama brzytwy odwołują się często niektórzy uczeni w dyskusjachodnoszących się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry