Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ LEKARZA

  Powszechnie uważa się, że osobowość lekarza ma obok jego wiedzy i dobrejwoli decydujące znaczenie w procesie leczenia, a jego zachowanie wobecpacjenta jest integralnym i ważnym składnikiem terapii. Lekarzakceptowany przez pacjenta działa także, często podświadomie, jakopsychoterapeuta.

  Stąd też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALEOKONTAKT

  Hipoteza, według której w okresach prehistorycznych miały miejscekontakty przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich z mieszkańcami Ziemi.  Świadectwem tych kontaktów mają być różne pozostawione znaki w formiebudowli, przedmiotów, znaków, rysunków.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI

  (1878 - 1945). Znany i niezwykle płodny pisarz. Podróżował wiele pocałym świecie. Poznał daleki Wschód, Syberię, Mongolię, Mandżurię iChiny. Opisując tamte krainy zawarł wiele interesujących informacji otajemnych obyczajach tamtych ludów, ich wierzeniach i praktykachmedycznych.

  Pisał m.in. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALMING

  Metoda wzmacniania osłabionego wzroku i eliminowania niektórych choróboczu. Wg H. Benjamina, jej autora, należy usiąść wygodnie, zamknąć oczyi nakryć je dłońmi, lewa dłoń - lewe oko, prawa dłoń - prawe oko,częściowo krzyżując palce, kciuki lekko odchylone, oddech swobodny,łokcie wsparte na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOWIECKI STEFAN

  (1877 - 1944). Niewątpliwie najsłynniejszy polski jasnowidz obdarzonywieloma zdolnościami nadprzyrodzonymi, w tym zdolnością widzenia rzeczyi zjawisk na odległość, przewidywania przyszłości, widzenia -> AURY, wtym tzw. aury białej zwiastującej śmierć, odczytywania zakrytego pismaitp. Ossowiecki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPĘTANIE

  Domniemane zjawisko wpływu ducha (duchów, diabłów, demonów) na człowieka przejawiające się najczęściej w utożsamianiu się konkretnej osoby zjakimś duchem, wyrażanie jego poglądów, kierowanie się jego zasadami,spełnianie jego poleceń. Z wielu relacji i opisów wynika, że opętani"czują" ducha w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDORA

  Wg mitologii pierwsza kobieta wyposażona w puszkę pełną nieszczęść, plag i chorób. Wiedziona niepohamowaną ciekawością, podobnie jak Ewazrywająca jabłko w raju, wypuściła wszystkie nieszczęścia na wolność.Ciekawe dlaczego mitologia winą za wszelkie kłopoty obarcza z regułykobiety? Powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTYŁOŚĆ I NADWAGA

  Otyłość jest to nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej powodującyzwiększenie ciężaru ciała ponad normę. Najprostszym sposobem obliczanianormy jest wzrost w centymetrach minus 100. Np. przy wzroście 180 cmnorma wynosi 80 kg. O otyłości mówimy wtedy, gdy norma jest przekroczona o 10%, a do tej granicy mamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTYMISTA

  Człowiek koncentrujący swą uwagę i eksponujący w swych sądach dobrestrony życia i zdarzeń, patrzący w przyszłość z nadzieją. Pojęcieprzeciwstawne do -> PESYMISTY.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARA

  Gr. para - przy, obok, za. Jako pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczanieraz zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co wyraża wyrazgłówny, druga część wyrazu złożonego. W znaczeniu potocznym tę częśćwyrazu można tłumaczyć jako - niby. I tak np. pojęcie paramedycynaoznaczałoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry