Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOFONIA

  Terapia za pomocą symbolicznego malarstwa. Technika uprawiana przezElizę Storch z Kopenhagi. Na podstawie rozmowy i analizy fotografiipacjenta, daty jego urodzenia i podpisu, pani Storch "wcielając" się wtę osobę maluje obraz - diagnozę, a następnie na tej podstawie sporządza receptę.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHESTEZJA

  Wrażliwość psychiczna na bodźce, zawarta między dwiema skrajnymi ocenami: nadmierna wrażliwość - obniżona wrażliwość.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESĄDY

  Żywione przez ludzi przekonania i poglądy, w których za pewne lubprawdopodobne przyjmuje się istnienie różnych zjawisk trudnych doracjonalnego wyjaśnienia.

  Długa jest też lista przesądów dużych imałych, wpływających w różnym stopniu na nasze samopoczucie,postępowanie i decyzje: czarny kot, liczba 13...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

  Kierunek filozoficzny i psychologiczny, którego podwaliny stworzył ->FREUD Zygmunt. Psychoanaliza próbuje wyjaśnić funkcjonowanie i rozwójosobowości człowieka przez działanie nieuświadomionych instynktów ipopędów będących w stałym konflikcie. W medycynie psychoanaliza jestmetodą leczenia polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZIĘBIENIE

  Stan zmniejszonej odporności organizmu wywołany działaniem zimna,ściślej - gwałtownych zmian temperatury, umożliwiający rozwój różnychchorób dróg oddechowych (katar, angina, nieżyt oskrzeli, zapalenie płucitp.).

  Przebieg przeziębienia jest następujący: Jeżeli organizm nie jestdostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOCHIRURGIA

  W medycynie klasycznej oznacza metodę biologicznego leczenia wdziedzinie psychiatrii. Dawniej nazywano tak zabieg polegający naprzecinaniu niektórych szlaków nerwowych po to, ażeby przerwać chorobę.Dziś tej metody się nie stosuje. Obecnie w wielu publikacjachpsychochirurgią nazywa się zabiegi ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYRODOLECZNICTWO

  -> FIZJATRIA, -> FIZJOTERAPIA. Metody leczenia przypisywane główniemedycynie ludowej, która posługuje się naturalnymi, powszechniedostępnymi, ofiarowywanymi przez naturę środkami, jak ciepło, woda,promienie słoneczne, zioła, sposoby odżywiania się, aktywność fizyczna.Współczesna medycyna klasyczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHODRAMA

  Spektakl, technika grupowych zajęć, polegająca na wyrażeniu przeżyć ikonfliktów w formie improwizowanego przedstawienia teatralnego, podczasktórego uczestnicy (pacjenci) odgrywają różne role pełnione w życiu,dzięki czemu swobodniej niż zazwyczaj mogą wyrażać swe poglądy, ujawniaćkonflikty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

  Przyrzeczenie o dochowaniu wierności zasadom etyki określonym przez ->HIPOKRATESA, składane przez lekarzy już w starożytności, a obecnie wnieco zmodyfikowanej formie także przez absolwentów studiów medycznych.Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOENERGETYKA

  W obszarze problematyki parapsychologicznej termin psychoenergetyka wzasadzie znaczy to samo, co -> BIOENERGETYKA, ale ta z kolei wklasycznym ujęciu biologii, chemii i fizjologii nie zajmuje sięzwiązkami i zależnościami między psychiką a materialnymi przejawami iprocesami życia. Stąd termin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt

Do góry