Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RADIOTERAPIA

  Dział -> RADIOBIOLOGII zajmujący się zastosowaniem dla celów leczniczych-> PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, głównie w przypadku nowotworówzłośliwych. W zwalczaniu raka wykorzystywane jest m.in. zjawiskowiększej promienioczułości tkanki nowotworowej w porównaniu z tkankązdrową. Podstawową zasadą techniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA

  Przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej przez stosowanieodpowiednich zabiegów leczniczych. Rehabilitacja powinna mieć charakterkompleksowy, -> PSYCHOSOMATYCZNY tj. mający na celu tak fizyczne jak ipsychiczne przygotowanie do życia, w tym adaptację społeczną chorego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RANGOWA LISTA STRESU (RLS)

  Technika samooceny odporności psychicznej na ujemne bodźce stresowe i wpewnym sensie także technika terapii antystresowej, która sprzyjawyrobieniu refleksyjnego stosunku do biegu zdarzeń życiowych i ichwpływu na samopoczucie. Zainteresowany, w określonych odstępach czasu(raz na tydzień, raz na miesiąc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REICHA TERAPIA

  Jeden z podstawowych kierunków psychoterapeutycznych opracowany przezWilhelma Reicha. Istota Reicha terapia polega na realizowaniuspecyficznej procedury analityczno-diagnostycznej, podczas którejpsychoterapeuta stara się przełamać często nieuświadamiany opórpacjenta, który broni się przed analizą, nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REANIMACJA

  Przywracanie do życia osób, które znalazły się w stadium śmierciklinicznej. Reanimacja jest możliwa pod warunkiem, że faza śmierciklinicznej objawiająca się m.in. zatrzymaniem akcji serca nie trwadłużej niż 3 - 4 minuty.

  Reanimacja polega na możliwie najszybszymjednoczesnym rozpoczęciu sztucznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIKI

  Japońska metoda samoleczenia, wywiedziona z tradycji chińskich,polegająca na przykładaniu odpowiednio ułożonych rąk do różnych częściciała. O ile w innych technikach mówi się o leczniczym wpływie dotykurąk jednego człowieka na drugiego, o tyle istotą reiki jest samoleczenieprzez samodotyk.

  Uważa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REBIRTHING

  Ang. - powtórne urodziny. Odrodzenie. Oznacza zabiegi mające na celuusunięcie skutków szoku poporodowego powstającego u noworodka w wynikugwałtownej i radykalnej zmiany środowiska zewnętrznego. Jednym zgłównych elementów tego szoku jest zmiana w systemie oddychania,zaopatrzenia organizmu w tlen. Po urodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINKARNACJA

  Wędrówka dusz, wielokrotne odradzanie się człowieka przez wstępowaniejego duszy w ciało innej istoty. W piśmiennictwie zajmującym się tym zagadnieniem wymienia się też -> METAMPSYCHOZĘ, która oznacza odrodzenie się duszy człowieka w ciele roślinnym, zwierzęcym, a także w postacidemonów i bogów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY

  Wyspecjalizowane struktury organizmu odbierające i przekazujące doośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, coumożliwia podejmowanie przez organizm odpowiednich działań adaptacyjnychi aktywizujących.

  Wyróżnia się następujące rodzaje receptorów:interoreceptory odbierające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADIESTEZJA PARAMEDYCZNA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się diagnostyką medyczną i weterynaryjną.Podstawowym przyrządem do prowadzenia badań jest -> WAHADŁO, za pomocąktórego wykrywa się chore organy, określa rodzaj schorzenia, a częstodobiera także odpowiednie leki i określa sposoby ich użycia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt

Do góry