Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TALASSOTERAPIA

  Leczenie wodą morską i klimatem morskim. Oprócz wielu dobrze znanychefektów leczniczych powodowanych przez kuracje nadmorskie dodać możnajeszcze jedną, dotąd mało znaną: otóż szum morza zawiera w sobie takieserie szmerów i dźwięków, które nie są słyszane przez człowieka, alemają nań bardzo dobry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEBIOENERGOTERAPIA

  Przeprowadzanie techniką -> BIOENERGOTERAPII zabiegów diagnostycznych ileczniczych na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem(pacjentami).

  Wg różnych opinii można m.in. uzyskiwać efekty leczniczeprzez nawiązanie telepatycznego kontaktu z daną osobą podczas specjalnego "zdalnego" seansu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALIZMAN

  Znak, figura, symbol, zazwyczaj z motywem astrologicznym i zaopatrzonydodatkowo jakimś słowem, zdaniem, zaklęciem. Talizman z reguły jestprzygotowany indywidualnie dla określonej osoby po analizie jejcharakteru, potrzeb, upodobań i marzeń. Talizman w zasadzie stanowiącelement astrologiczny powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEFOTOGRAFIA

  Oddziaływanie psychokinetyczne na materiały światłoczułe. Wyjaśnieniemdla tego zjawiska ma być przesyłanie, w wyniku napięcia woli, energiiwytwarzanej w mózgu człowieka, która wywołuje na błonie fotograficznej zmiany.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALMUD

  Żydowskie święte księgi praw i zasad religii, zawierające takżekomentarze, dyskusje i przypisy. Dzieło zbiorowe, powstające przez wielesetek lat, proces jego tworzenia został zakończony w V w. n.e. Początki zaś sięgają najstarszych dziejów Izraela do tysiąca lat p.n.e. Talmud zajmuje się wszystkimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEHIPNOZA

  Zjawisko wywoływania stanu hipnotycznego na odległość. Stwierdzonoliczne przypadki wprowadzenia w stan hipnotyczny za pomocą rozmowytelefonicznej, za pośrednictwem osób trzecich, które dokładnieprzekazywały hipnotyzowanemu polecenia wydawane przez hipnotyzera telefonicznie lub listownie. Są też informacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANTRA

  Słowo tantra znaczy dopełnienie. Należy rozumieć je bardzo szeroko, jakodrogę do doskonałości osiągniętej przez -> MEDYTACJĘ, rozwinięte formypartnerstwa i wzajemnej miłości między ludźmi. Jedną z najważniejszychcech tantry jest sztuka seksu, łącząca miłość duchową i cielesną, opartao...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABU

  W niektórych kulturach oznacza kategoryczny zakaz wykonywaniaokreślonych czynności lub stykania się z pewnymi przedmiotami.Przekroczenie tabu zagrożone jest surowymi konsekwencjami ze stronybóstw i innych sił nadprzyrodzonych. Wiele elementów i pojęć tabu przetrwało do dziś i w różnej formie ujawnia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEKINEZA

  Zjawisko przemieszczania się przedmiotów bez bezpośredniego aktywnegoudziału -> EKSTRASENSA. Interesującą okolicznością jest to, że tegorodzaju zjawiska zachodzą z reguły w obecności (lub w środowisku przebywania) dorastających nastolatków, co wskazywałoby na pewneszczególne właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAOIZM

  Kierunek filozoficzny i religijny utworzony przez Lao-Tsy w VI w.p.n.e., zalecający życie w prostocie i czystości. System tao to wiecznyporządek wszechświata, zbiór zasad właściwego postępowania, a takżekryterium dobra i zła. We współczesnym świecie przenikając na grunteuropejski, taoizm staje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry