Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TERMOTERAPIA

  Leczenie za pomocą wysokich i niskich temperatur. Stosowanie ciepła maliczne zastosowanie w różnych metodach jak np. sauna, kąpiele słoneczne,okłady gorące suche, w których chore miejsca okłada się woreczkami zgorącym piaskiem albo termoforem (stosuje się szczególnie w wysiękachstawowych, urazach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEPSYCHOTERAPIA

  Psychoterapia na odległość. Stosowane w telepsychoterapii środki tom.in. rozmowy telefoniczne (np. telefon zaufania), audycje radiowe itelewizyjne, listy, recepty, teksty przesyłane zainteresowanym,informacje i polecenia przekazywane za pośrednictwem osób trzecich,studiowanie literatury itp.

  Specyficznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST

  Sprawdzian polegający z reguły na wykonaniu serii prób służących dopomiaru zdolności, zainteresowań, sprawności i wydolności w różnych dziedzinach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELERADIESTEZJA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się poszukiwaniem w czasie i przestrzeni.Stosując odpowiednie techniki teleradiestezyjne doświadczeni radiesteciwykrywają na odległość cieki wodne, złoża minerałów, zagubioneprzedmioty i osoby. Ustalają miejsca katastrof i zaginięcia samolotów iokrętów. Stawiają też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNA BADANIE

  Jedna z najbardziej rozwiniętych, choć bardzo trudnych technikdiagnostycznych w -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNIE. Początki tej metody sięgają Vw. p.n.e. Obecnie doświadczeni lekarze chińscy są w stanie odróżnićponad 40 rodzajów tętna i na tej podstawie postawić nie tylko diagnozę,ale ustalić również system...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERAMENT

  Temperament jest zespołem uzewnętrzniających się cech opartych nawrodzonych właściwościach układu nerwowego i czynnościach gruczołówwydzielania wewnętrznego. Z wielu równolegle fukcjonujących teorii możnawyłonić pewne cechy wspólne temperamentu, którymi są m.in. stałe cechyzachowania, takie jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNO

  Liczba uderzeń (skurczów) serca na minutę. Dla celów diagnostycznych itreningowych rozróżnia się tętno spoczynkowe (stan spoczynku, leżenia,siedzenia) i tętno wysiłkowe (intensywna praca, bieg, wysiłek). Tętnomierzy się przez 15 sek., a wynik mnoży się przez 4.

  W niektórych technikach medycyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOZOFIA

  Pogląd o charakterze spirytystyczno-mistycznym, który uznaje możliwośćosiągnięcia prawdziwej wiedzy na drodze intuicyjnego kontaktu z bóstwem.Teozofia wykazuje bliskie pokrewieństwo do -> ANTROPOZOFII, czerpie teżinspiracje z religii i buddyzmu tybetańskiego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEMEDYCYNA

  W medycynie niekonwencjonalnej terminu tego używa się czasem, główniepod wpływem audycji telewizyjnych i -> KASZPIROWSKIEGO, dla metodterapii stosowanej za pośrednictwem telewizji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI NIEWERBALNE

  Inscenizowane zajęcia, gry i zabawy ruchowe stosowane w -> PSYCHOTERAPIIi -> SOCJOTERAPII. Wyzwolone podczas tych zabaw emocje i postawy sąnastępnie omawiane w grupie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt

Do góry