Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bilans tlenowy materiału wybuchowego

  Ilość tlenu w stosunku do ilości koniecznej do całkowitego utlenienia wszystkich składników MW; wyróżnia się b.:

  zerowy – jeżeli tlen w materiale wybuchowym znajduje się w ilości koniecznej do całkowitego spalenia składników palnych (najkorzystniejszy),

  ujemny – jeżeli tlenu jest za mało do...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans zasobów kopalin

  Zbiorcze zestawienie złóż i wielkości ich zasobów uwzględniające kategorie ich poznana, stan zagospodarowania, także zmiany ilościowe zasobów wskutek eksploatacji opracowane i publikowane w wydawnictwie → Państwowego Instytutu Geologicznego wg stanu na koniec każdego roku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Zespół wzajemnie powiązanych zależnościami organizmów zamieszkujących obszar o określonych warunkach ekologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloczność geologiczna

  Parametr złożowy odzwierciedlający stan podzielności kopaliny w złożu, wyrażony stosunkiem objętościmateriału blocznego do określonych zasobów złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza danych

  Uporządkowany zbiór danych opisowych (atrybutowych) umożliwiający w określonym środowisku programowym dowolne wyszukiwanie i selekcję informacji zawartych w tablicach o określonej strukturze (kolumn i rekordów).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bentonit

  Skała ilasta powstała w wyniku przeobrażenia szkliwa wulkanicznego lub utworów piroklastycznych, składa się głównie z montmorillonitu, ma silne właściwości pęczniejące i sorpcyjne oraz zdolność wymiany jonowej; stosowany w odlewnictwie, wiertnictwie (płuczka wiertnicza), przemyśle ceramicznym...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awaria

  Zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, jak: duża emisja...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy zawodowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania archeologiczne

  Działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie → zabytku archeologicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczny kąt nachylenia

  (ociosu, skarpy, ściany) – k.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności; dotyczy odpowiednio ociosów, skarp i ścian eksploatacyjnych (ruchomych) i stałych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry