Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dozór

  Opieka wyznaczona nad kimś lub nad czymś, mająca na celu dopilnowanie wykonywania czegoś lub zapobieżenie czemuś; strzeżenie, pilnowanie, doglądanie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja techniczna

  Obliczenia, plany, rysunki techniczne i kosztorysy potrzebne do realizacji zamierzonego zadania technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja techniczna (zwałowiska, składowiska)

  D. określająca: → technologię zwałowania, → kąty generalne nachylenia zboczy, bezpieczne odległości od: wyrobiska górniczego, krawędzi → frontów eksploatacyjnych dla zwałowania wewnętrznego, cieków i innych zbiorników wodnych, dróg, obiektów budowlanych, linii kolejowych i innych urządzeń technicznych;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływ

  1. zjawisko dopływu wody np. do studni, do kopalni;

  2. składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym jednostki,obszaru lub obiektu, np. dopływ do zbiornika wód podziemnych, do kopalni, do studni, podziemny do rzeki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalny błąd względny szacowania zasobów

  Możliwa maksymalna różnica między rzeczywistymi zasobami i zasobami szacowanymi, wyrażona w procentach w stosunku do zasobów szacowanych; ustalany w przypadku jego oceny przy wykorzystaniu metod statystycznych lub geostatystycznych na poziomie ufności 0,95.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja hydrogeologiczna

  D. sporządzana w celu ustalania zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  – projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,

  – wtłaczaniem wód do górotworu,

  – projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

  – projektowaniem inwestycji mogących...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokument bezpieczeństwa i zdrowia załogi

  (skrótowo d.b.) – zbiór wewnętrznych regulacji oraz dokumentów umożliwiających ocenę i udokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ww.ryzyko w zakładzie górniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokument normatywny

  D. ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności oraz ich rezultatów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny

  D. sporządzana w celu określenia zasobów złoża oraz rozpoznania jego budowy geologicznej dla projektowania zakładu górniczego; d.g. powinna określać:

  – rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin,

  – położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,

  – elementy środowiska otaczającego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja geologiczno - inżynierska

  D. sporządzana dla:

  – określenia warunków geologicznych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego,

  – ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

  – magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry