Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Eksploatacja spod wody

  Wydobywanie kopalin ze złóż zalegających w granicach → wód powierzchniowych lub akwenów już istniejących bądź powstających w wyniku tej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamity

  Skalne materiały wybuchowe nitroglicerynowe, plastyczne, złożone z nitrogliceryny, saletry amonowej, sodowej lub potasowej, nitroglikolu lub wełny kolodionowej, mączki drzewnej i innych dodatkowych składników (nitroglikol uodparnia dynamity na niskie temperatury).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgania parasejsmiczne

  Drgania górotworu wywołane działalnością ludzką (robotami strzelniczymi), w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy nowego podejścia

  Dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodniez zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga

  Budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość technologiczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowanego w → pasie drogowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspozytornia kopalni (ruchu)

  Stanowisko wraz pomieszczeniem z urządzeniami sygnalizującymi przebieg prac na określonych stanowiskach zakładów oraz umożliwiającymi porozumiewanie się z ich obsadą dla wydawania odpowiednich dyspozycji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga technologiczna

  Droga wewnątrzzakładowa na → terenie zakładu górniczego dla realizacji → działalności górniczej,tj. transport nadkładu, kopaliny, przeróbka, obróbka itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozór kopalni

  Ogół pracowników techniczno-inżynieryjnych kopalni sprawujących → dozór nad robotami, ich obsadą, stanem wyrobisk, wyposażeniem, bezpieczeństwem pracy itp.; dozór wyższy, średni i niższy; osoby dozoru ruchu mają stwierdzone odpowiednie kwalifikacje.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania korygujące

  D. podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga twarda

  D. z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej oraz z płyt betonowych lub kamienno--betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi zalicza się do→ dróg gruntowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry