Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fala parasejsmiczna

  Drgania górotworu spowodowane działalnością ludzką, w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniu ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flotacja

  Proces polegający na przyczepianiu się ziarn mineralnych do rozpraszanych w zawiesinie wodnej pęcherzyków powietrza i wynoszeniu ich na powierzchnię; → flotometria.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala sprężysta

  Rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia stanu naprężeń (ciśnień); ruch falowy polega na przenoszeniu energii mechanicznych cząstek drgających wokół swych położeń równowagi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flotometria

  Dział → mineralurgii zajmujący się ilościowym opisem → flotacjiiwyznaczaniem ilościowych związków pomiędzy jej parametrami na podstawie pomiarów flotacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Ogół gatunków zwierząt charakterystyczny dla pewnego terytorium, środowiska lub okresu geologicznego; także ogół gatunków danej grupy systematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabryczna kontrola produkcji

  System kontroli produkcji u producenta mający na celu zapewnienie zgodności kruszyw z odpowiednimi wymaganiami norm;s. obejmuje: zarządzanie produkcją, kontrolę, badania, rejestrowanie wyników, kontrolowanie wyrobów niezgodnych, działania dotyczące przemieszczania, składowaniai przechowywania wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja odstrzałów

  Rejestr odstrzałów wykonywanych na podstawie → dokumentacji strzałowej; ewidencja odstrzałów obejmuje: numer dokumentacji strzałowej, datę, godzinę i miejsce odstrzału, rzeczywiste parametry odstrzału, inne istotne informacje wykonywania robót strzelniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja dopuszczalna

  Prawnie określona wielkość emisji, często definiowanastatystycznie przez ustalenie limitu wielkości emisji lub limitu stężenia (przy określonym rozcieńczeniu) w stosunku do istniejącego tła.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja zorganizowana

  Wydzielanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczających przez urządzenia o znanych parametrach w sposób umożliwiający zmierzenie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estakada

  Nadpoziomowa budowla, przeważnie kratownicowa dla usytuowania przenośników taśmowych lub torów, najczęściej w zakładach przeróbczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt

Do góry