Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geoinżynieria

  Makrodyscyplina nauki i techniki zajmująca się rozpoznawaniem, wykorzystywaniem i kształtowaniem środowiska ziemi i jej elementów, obejmująca zastosowania ekologii, nauk geologicznych, górnictwa, inżynierii mineralnej, geotechniki, hydrotechniki, geodezji i innych dyscyplin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geotechnika

  Interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki dotycząca zachowania się i badań → podłoża gruntowego oraz→ materiałów gruntowych do celów projektowania, wykonawstwa i kontroli → budowli ziemnych i podziemnych, fundamentów, konstrukcji budowlanych, nawierzchni drogowych, linii kolejowych, lotnisk...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geolog górniczy

  Specjalista posiadający stwierdzone kwalifikacjegeologiczneprzez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;→ służba geologiczna zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotogrametria

  Dział geodezji zajmujący się wykorzystaniem zdjęć fotograficznych(analogowych i cyfrowych) do celów pomiarowych:

  fotogrametria analityczna zajmuje się wyznaczeniem współrzędnych punktów terenowych pomierzonych na modelu zdjęć fotogrametrycznych przy użyciu precyzyjnych stereokomparatorów,

  fotogrametria...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kruszywa)

  Iloraz niezagęszczonej masy suchego kruszywa wypełniającego określony pojemnik do objętości tego pojemnika;→ jamistość.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologia

  Dziedzina nauki, istniejąca samodzielnie od XVIII w., zajmująca się budową i historią Ziemi, a szczególnie jej zewnętrznych stref.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fragment kamienia do robót hydrotechnicznych

  Kawałek k.d.r.h. najdrobniejszej frakcji w przypadku → uziarnienia grubego lub najlżejszej frakcji w przypadku → uziarnienia lekkiego i ciężkiego, określonego wymaganym składem ziarnowym lub rozkładem masy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość objętościowa ziarn (kruszywa)

  Stosunek masy próbki kruszywa wysuszonej w kruszarce do objętości, jaką próbka zajmie w wodzie wraz z wewnętrznymi zamkniętymi pustymi przestrzeniami, lecz bez pustych przestrzeni dostępnych dla wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologia inżynierska

  Dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową część skorupy ziemskiej oraz wpływem budowy geologicznej i procesów geologicznych na tę działalność.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frakcja kruszywa

  Zbiór ziarn kruszywa o wymiarach zawartych między dwoma sitami kontrolnymi następującymi po sobie,w podstawowym lub uzupełniającym znormalizowanym zestawie sit.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry