Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gytia

  Ciemnobrunatny osad jeziorny ilasto-mułowy o dużej zawartości sapropelowej materii organicznej, nagromadzonej w warunkach ograniczonego dostępu tlenu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych

  Stosunek łącznej masy próbki kruszywa i masy wody w pustych przestrzeniach dostępnych dla wody do objętości, jaką próbka zajmuje w wodzie, włączając zarówno wewnętrzne puste zamknięte przestrzenie, jak i puste przestrzenie dostępne dla wody, jeżeli one występują.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnik

  1. kwalifikowany robotnik pracujący w kopalni przy urabianiu kopalinyw przodku;

  2. pot. człowiek pracujący w kopalni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godło górnictwa

  Dwa skrzyżowane młotki, z których lewy (od strony patrzącego), zwany → perlikiem, jest łukowato zaokrąglonyi nie ma wystającego górą końca trzonka, drugi młotek, zwany → żelazkiem, jest skierowany zaostrzeniem ku dołowi oraz ma wystający koniec trzonka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość ziarn wstępnie osuszonych

  Masa suchych ziarn na jednostkę objętości (objętość jest oznaczana jako objętość ziarn łącznie z wewnętrznymi pustymi przestrzeniami zamkniętymi i pustymi przestrzeniami dostępnymi dla wody).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna

  Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba

  1. cienka, zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej znajdująca się w strefiewietrzenia, podlegająca ciągłym zmianom pod wpływem atmosfery i życia organicznego; jej skład jest uzależniony od skały macierzysteji klimatu;

  2. górna warstwa skorupy ziemskiej złożona z cząstek mineralnych,materii organicznej...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka złożem

  Określona przepisami działalność zmierzająca do racjonalnego wykorzystania złóż kopalin przy uwzględnieniu ochrony środowiska; podstawą dla prowadzenia właściwej g.z. jest dokumentacja geologiczna, a następnie → projekt zagospodarowania złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glina

  Produkt wietrzenia i roztarcia skał, składający się z iłu, mułku, piaskui często żwiru; może zawierać związki żelaza i inne składniki mineralne; w stanie wilgotnym jest na ogół plastyczna; zastosowania glin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo

  1. nauka obejmująca ogół zagadnień związanych z wydobywaniem → kopalin;

  2. czynności związane z wydobywaniem kopalin;

  3. zawód człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry