Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ostuda

  ichloasma); plama barwnikowa; niekiedy rozległe plamy barwy brunatnej, zlokalizowane zwykle symetrycznie na twarzy, powstające u ciężarnych bądź w przebiegu leczenia estrogenami ogólnie lub miejscowo, w wyniku stosowania środków antykoncepcyjnych, w stanach zapalnych przydatków, guzach jajnika, chorobach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenie

  hombitstio, burn, therma, injury); martwica koagulacyjna tkanek spowodowana bezpośrednim kontaktem ze źródłem energii; ze względu na źródło energii wyróżnia się: o. termiczne, o. elektryczne, o. chemiczne lub o. popromienne. O. termiczne są najczęstsze i dotyczą zwykle skóry odsłoniętych części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek rozrodczy

  (-, sexual behaviour centre); ośrodek regulujący czynność związaną z zachowaniem gatunku. Czynność o.r. jest odmienna u obu płci. Różnicowanie o.r. w kierunku płci męskiej lub żeńskiej następuje pod wpływem odpowiednich hormonów płciowych krążących we krwi płodu. Męski o.r. wyzwala u osobnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka paliatywna

  palliative/terminal care); opieka terminalna; kompleksowa opieka, która ma na celu osłonięcie (z gr. palium - płaszcz) w końcowym stadium choroby chorego i jego rodzinę wszechstronną i ciągłą opieką, uwzględniającą potrzeby fizyczne i psychiczne duszy i ciała. Dąży $ig do maksymalnego złagodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek termoregulacji

  temperature regulation centre); ośrodek znajdujący się w podwzgórzu i składający się z 2 części: 1) ośrodka utraty ciepła w przedniej części ■ podwzgórza i 2) ośrodka zachowania ciepła w tylnej części podwzgórza. W o.t. znajdują się neurony wrażliwe na zmiany temperatury. Jedne z nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryszczki zwykłe

  Cherpes simplex); ostry wysiew występujących w skupieniu pęcherzyków na podłożu rumieniowym z zawartością surowiczą, później ropną, z pieczeniem skóry i niewielką bołesnością. Do chorób wirusowych z grupy opryszczek, oprócz o.z., należy —>■ półpasiec, —>■ ospa wietrzna (ten sam wirus) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres niemowlęcy

  (-, infantiłe stage, carying and breeding); najważniejsze czynności opiekuńczo-wychowawcze w okresie niemowlęcym obejmują zapewnienie dziecku: 1) częstych i bliskich kontaktów z matką; 2} systematycznego przestrzegania rytmu dobowego, tj. stałych godzin snu, czuwania, karmienia, spacerów oraz kąpieli; 3)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres młodzieńczy

  juveniłe stage); okres dorastania jest procesem Intensywnego rozwoju umysłowego, psychicznego, kształtowania postaw moralnych, światopoglądu, dojrzałości uczuciowej oraz uczuć społecznych. Stwierdza się stabilizację większości cech somatycznych, osiągnięcie pełnej dojrzałości płciowej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpępnienie płodu

  (omphalotomia, omphalotomy); zabieg polegający na założeniu dwóch zacisków (podwiązek) na pępowinę po urodzeniu się dziecka i przecięcie jej pomiędzy zaciskami, pod osłoną ręki. O.p. natychmiastowe, tj. bezpośrednio po urodzeniu się dziecka, powinno być wykonane przy podejrzeniu o —* konflikt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność

  Cimmunitas, phylaxis, immunity); zdolność organizmu do utrzymywania wewnętrznej równowagi biochemicznej, tzw. homeostaz)?, mimo naruszania jej przez substancje o budowie antygenowej, zakaźnej i niezakaźnej. Odróżnia się odporność wrodzoną (genetyczną, rasową), zazwyczaj nieswoistą, i nabytą (po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry