Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Honorowa szpada górnicza

  Honorowe wyróżnienie przyznawane osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa; szpada przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty przekształcone (zdewastowane, zdegradowane)

  G. ze zdewastowaną lub zdegradowaną wskutek działalności gospodarczej warstwą glebową, które straciły całkowicie lub częściowo czynność biologiczną i wartość użytkową; wyróżnia się strefy przeobrażeń:

  bezpośrednich – obszar gruntów z warstwą glebową zdewastowaną przez wyrobiska górnicze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Graniczny wskaźnik nadkładu

  W. określający opłacalność eksploatacji odkrywkowej; stosuje się, gdy ustalone są kryteria bilansowości, a określa się ze wzoru:

  kgr = (c – a) : b

  w którym:

  c – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem podziemnym,

  a – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem odkrywkowym,

  b – jednostkowy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humus (próchnica)

  Ciemna, bezpostaciowa substancja o złożonym składzie chemicznym, powstała w wyniku rozkładu materii roślinnej w warunkach dużej wilgotnościi ograniczonego dostępu tlenu; obecność humusu gwarantuje żyzność → gleby.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy zapalników ostrych

  Metanowe (M), spełniające określone wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z metanem lub pyłem węglowym; węglowe (W), spełniające wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z pyłem węglowym; skalne (S), dla których nie normuje się bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanu lub pyłu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grobla

  (rozdzielająca, transportowa) – pozostawiona w caliźnie albo uformowanaz → materiału gruntowego lub → urobku konstrukcja ziemna w obrębie → akwenu eksploatacyjnego (poeksploatacyjnego).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy złóż

  Wyróżnia się grupy:

  I złoża lub ich części o prostej, łatwej do interpretacji budowie geologicznej, ciągłe, co najwyżej w niewielkim stopniu zaburzone tektonicznie; zmienność miąższości, jakości kopaliny i zasobności mała, współczynnik zmienności V do ok. 30%; warunki hydrogeologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt

  1. wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba [Nsjp];

  2. wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej wykorzystywana pod uprawę roślin rolnych lub leśnych (użytki) albo bezużyteczna (nieużytki), jak również wykorzystywana do wznoszenia na niej różnego typu budowli.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarek

  Nazwa dawnych górników; słowo oznaczało pełnoprawnego członka gwarectwa, czyli stowarzyszenia gwarków, pochodzi ono od „gwaru”, czyli zabierania głosu na zebraniach gwarectw górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt antropogeniczny

  G. powstały nie w sposób naturalny, lecz w wyniku działalności człowieka, np. przez wymieszanie gruntu naturalnego z materiałami odpadowymi (gruz, popiół, materiały syntetyczne itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry