Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inżynieria mineralna

  Dyscyplina nauki i techniki zajmująca się operacjami wykorzystania pierwotnych i wtórnych surowców mineralnych; szeroko rozumiana przeróbka surowców, obejmująca fizyczneifizykochemiczne podstawy procesów mineralurgicznych, w tym operacje przygotowawcze, hydro- i biohydrometalurgii...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymn górniczy

  Uroczysta pieśń symbolizująca braterstwo, jedność i trud pracowników górnictwa:

  Hymn górniczy

  Górniczy Stan hej niech nam żyje,

  Niech żyje nam Górniczy Stan,

  Bo choć przed nami dzienne światło kryje,

  Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.

  Boć synowi podziemnych czarnych światów

  Każdy chętnie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instalacja

  Stacjonarne → urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na → terenie jednego zakładu, → obiekty budowlane nie- będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luźny, skrajnie drobnoziarnisty osad lub miękka skała zbudowane z cząstek o średnicy mniejszej niż 0,002 mm, głównie minerałów ilastych i innych, przede wszystkim kwarcu, skaleni, węglanów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy

  I. na stanowisku lub w miejscu pracy w ruchu zakładu górniczego, którą po konsultacji z pracownikami lub ich reprezentantem zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imisja

  Napływ zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego do „receptora”, np. zatrzymanie zanieczyszczeń w płucach; znaczenie przeciwne do imisji; → dawka imisji; strumień emisji, → wielkość imisji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje ochrony środowiska

  I.o.ś. są:

  Państwowa Rada Ochrony Środowiska (organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego ds. środowiska),

  komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko (Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkie komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko); jako organy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infiltracja

  Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych oraz z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do→ strefy areacji, a następnie (po oddaniu części tych wód do atmosfery) przesączanie do → strefy saturacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosfera

  Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, w której znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia; h. obejmuje→ litosferę, → biosferę oraz znaczną część→ atmosfery.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolinia (izarytma)

  Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wartości rozważanego parametru lub cechy, np. miąższości nadkładu, bloczności złoża itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt

Do góry