Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kartowanie geologiczne

  Zespół prac terenowych prowadzonych w celu wykonania → mapy geologicznej i załączników do niej w postaci → profili,→ przekrojów i opisu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt tarcia wewnętrznego

  1. kąt graniczny, po którego przekroczeniu materiał luźno usypany przechodzi w ruch ze stanu spoczynku (zaczyna się zsuwać);

  2. parametr wytrzymałości gruntu na ścinanie, gdy stan naprężeń określa się całkowitym → naprężeniem normalnym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria kamienia do robót hydrotechnicznych

  Poziom właściwości k.d.r.h. wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna (nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kem

  Wzgórze o stromych zboczach, wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów i średnicy do kilkuset metrów, powstałew wyniku osadzania się materiału piaszczysto-żwirowego, rzadziej mułkowego w szczelinie lodowca lub martwego lodu albo między sąsiednimi płatami lodowymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria kruszywa

  Poziom właściwości kruszywa wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna (nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG)

  Osoba wyższego → dozoru ruchu, posiadająca stwierdzone kwalifikacjeprzez odpowiedni okręgowy urząd górniczy, prowadząca i odpowiedzialna za → ruch zakładu górniczego; kierownikowi ruchu podlegają → służby ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienie szlachetne i ozdobne

  Surowce jubilerskie; za właściwe k.sz. uważa się diament, rubin, szmaragd i aleksandryt; do kamieni półszlachetnych (podział nieformalny) zalicza się minerały przezroczyste, z reguły barwne, o wysokiej twardości (np. akwamaryn, heliodor, kunzyt, chryzolit); do kamieni ozdobnych zalicza się głównie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość kopaliny

  Właściwość charakteryzowana zwykle średnimi zawartościami→ składników użytecznych i nieużytecznych w złożu, czasem także stosunkami wybranych składników (moduły) i/lub niektórych parametrów fizycznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień łupany (murak)

  Materiał kamienny o kształcie zbliżonym do sześcianu lub prostopadłościanu, uzyskiwany przez łupanie skały odpowiednimi narzędziami kamieniarskimi, stosowany w budownictwie do wykonywania murów warstwowych i rzędowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień

  Odłamki skał twardych, np. urobek w kamieniołomie; ogólna nazwa skały lub minerału, wyróżnia się m.in. kamienie szlachetne, budowlane, drogowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry