Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola miernicza eksploatacji

  Przeprowadzane w określonych odstępach czasu obserwacje, pomiary i obliczenia w celu ustalenia podstawowych parametrów udostępnienia, eksploatacji kopaliny, zwałowania (składowania) nadkładu itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliny

  Narzędzia kamieniarskie służące do łupania kamienia wzdłuż płaszczyzn planowanego, pożądanego podziału i zwykle zgodnie z płaszczyzną najmniejszej spoistości; wyróżnia się podział na kliny proste i składane: proste stosuje się w otworach (gniazdach) prostokątnych wykuwanych ręcznie lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontur złoża

  Granica złoża przedstawiona na mapie lub przekroju, wyznaczona na podstawie wyników prac rozpoznawczych; wyróżnia się k.:

  geologiczny – wyznaczony na podstawie kryteriów → geologicznych,

  interpolowany – wyznaczony pomiędzy punktami rozpoznawczymi,

  wewnętrzny – granica (zasobów) prowadzona po skrajnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliważ

  Gęste spękania o genezie tektonicznej, równoległe do siebie, w odstępach do kilku centymetrów; zdolność skały do podziału wzdłuż gęstych płaszczyzn oddzielności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ochrony środowiska

  Wyróżnia się złoża:

  A – małokonfliktowe–możliwedoeksploatacji bez żadnych specjalnych uwarunkowań,

  B – konfliktowe–możliwedoeksploatacji(w całości lub częściowo) po spełnieniu specjalnych wymagań ochrony środowiska i których celowość eksploatacji wymaga szczegółowej analizy ekonomicznej z...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy

  Specjalista do spraw bezpieczeństwai higieny pracy koordynująca sprawy bhp w → zakładzie górniczym w przypadku, gdy pracują w nim na zlecenie podmioty obce.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolmatacja

  Proces mechanicznego osadzania zawiesin oraz drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrachstudziennychi w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy zapalników (ZE)

  W zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec prądu elektrycznego:

  0,20 A – o bezpiecznym natężeniu 0,20 A,

  0,45 A – o bezpiecznym natężeniu 0,45 A,

  2,0 A – o bezpiecznym natężeniu 2,0 A,

  4,0 A – o bezpiecznym natężeniu 4,0 A.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina

  Utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej lub na jej powierzchni, który może znależć opłacalne zastosowanie gospodarcze; k. wydobyta ze → złoża staje się → surowcem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja przyrodnicza

  Zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanychw środowisku przez realizację przedsięwzięcia i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt

Do góry