Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Krajobraz

  Obszar ziemi obejmujący wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego wzajemnie od siebie zależne, będące wynikiem swobodnego działania sił przyrody i człowieka; → walory krajobrazowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka jednonaczyniowa

  K. z organem roboczym wyposażonym w jeden element roboczy (naczynie urabiające), pracująca w sposób cykliczny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz geologiczny (geotop)

  Formy ukształtowania powierzchni ziemi oraz naturalne i sztuczne odsłonięcia skalne łączące w sobie walory poznawcze (naukowe) i wizualne, dokumentujące budowę skorupy ziemskiej, procesy geologiczne, które ją ukształtowały i zachodzą w niej obecnie, oraz przedstawiają występowanie i użytkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka pływająca

  K. zabudowana na jednostce pływającej, przeznaczona do → wydobywania kopaliny spod wody (piasku, żwiru lub innego urobku); wyróżnia się koparki jednonaczyniowe (chwytakowe); współpraca z → pływającymi przenośnikami taśmowymi, → barkami, → rurociągami tłocznymi; → układy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina główna

  K. o wyraźnie wyższej wartości ekonomicznej lub użytkowej w stosunku do innych kopalin z nią współwystępujących.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszarka

  Maszyna do rozdrabiania brył skalnych na ziarna żądanej wielkości [SG]; wyróżnia się k. szczękowe, stożkowe, udarowe, młotkowe, walcowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat słowny

  Ustalona krótka i jednoznaczna informacja słowna wypowiedziana przez człowieka lub emitowana jako głos ludzki, nakazująca określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klinowanie

  Dzielenie monolitów i bloków kamiennych na części przez pobijanie młotkami klinów umieszczonych w wykutych lub wywierconych gniazdach wzdłuż zaplanowanej płaszczyzny podziału.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja

  Decyzja → organu koncesyjnego zezwalająca na wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin trójdzielny

  Klin i dwie płytki umieszczane w krótkim otworze; w wyniku pobijania klina następuje pęknięcie bloku wzdłuż planowanej płaszczyzny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt

Do góry