Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

  K. będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych; może być ono wytwarzane bez rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka wielonaczyniowa

  K. z organem roboczym wyposażonym w kilka do kilkudziesięciu elementów roboczych (naczyń urabiających), pracująca w sposób ciągły.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina palna

  K. używana do celów opałowych (torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny) lub w której (w złożu, na składowisku) mogą powstawać → pożary endogeniczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo

  Materiał otrzymywany przez → rozdrabianie [SG]; materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, k. może być naturalne, sztuczne lub z recyklingu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korozja kamienia

  Zjawisko niszczenia kamienia na skutek działania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w warunkach atmosferycznych lub w środowisku użytkowania kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina podstawowa

  Zbiór kopalin określonych, do którego zalicza się:

  – gaz ziemny, ropę naftowąorazjejnaturalne pochodne, węgiel brunatny, węgiel kamienny i metan z węgla kamiennego,

  – kruszce metali szlachetnych, rudy metali (z wyjątkiem darniowych rud żelaza) i metale w stanie rodzimym łączniez rudami pierwiastków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystanie z wód

  Używanie wód na potrzeby ludności oraz gospodarki, które wg przepisów prawa wodnego [13] nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych,a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrządzać szkód; wyróżnia się k.zw.: powszechne, szczególnei...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina towarzysząca

  K. współwystępująca w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej, która może być eksploatowana równolegle z k. główną, a nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka brukowa

  Materiał kamienny drogowy obrobiony, odznaczający się regularnością kształtu prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego, uzyskiwany przez dzielenie → formaków ze skał o dużej wytrzymałości, stosowany do budowy dróg i innych celów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka

  Maszyna robocza, zazwyczaj samojezdna, z organem roboczym na wysięgniku lub linie, przystosowana do pracy ciągłej (→ k. wielonaczyniowa) lub cyklicznej (→ k. jednonaczyniowa), przeznaczona do oddzielania urobku od calizny i jego przemieszczania na wyznaczone miejsce lub do urządzenia transportowego;→ maszyny...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry