Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kruszywo drobne

  Określenie drobniejszego kruszywa, o wymiarach ziarn D równych 4 mm lub mniejszych; k.d. może powstać w wyniku naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru i/lub kruszenia skały lub żwiru albo przetworzenia kruszywa sztucznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje górnicze

  Przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu górniczego; kwalifikacje stwierdza właściwy okręgowy urząd górniczy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo wypełniające

  K., którego większość przechodzi przez sito 0,063 mm, może być dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości (krajowy odpowiednik mączki o szerokim przeznaczeniu, np. drobny wypełniacz do betonu lub mieszanek bitumicznych).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo naturalne

  1. luźna mieszanina materiału okruchowego (→ skały okruchowe), w którego skład wchodzą otoczaki, żwir i piaski;

  2. k. pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce; termin obejmujący wszystkie kruszywa pochodzące ze złóż → kopalin stałych; w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje ogólne

  Wykształcenie, przez które rozumie się: władanie językiem pol skim w mowie i piśmie, znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru ruchu bądź czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria bilansowości złoża

  Cechy, jakimi powinno charakteryzować się → złoże, aby mogło być przedmiotem eksploatacji; graniczne wartości → parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest ekonomicznie opłacalna; k.b. określają odpowiednie przepisy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo naturalne 0/8 mm

  Określenie k.n. pochodzenia lodowcowego i/lub rzecznego mającego D równe 8 mm lub mniejsze; kruszywo takie może być wytworzone przez mieszanie kruszywa przetworzonego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria geologiczne złoża

  K., na podstawie których wyznacza się granice → złoża i definiuje złoże jako naturalne nagromadzenie → kopaliny, które może być przedmiotem eksploatacji obecnie lub w dającej się przewidzieć przyszłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo organiczne

  K. otrzymywane z substancji pochodzenia roślinnego (najczęściej odpadowych), stosowane jako domieszka lub wypełniacz do zapraw budowlanychi betonu (paździerze, słoma, trzcina itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria złoża przemysłowego

  Wymagania stawiane złożu lub jego części, w tym graniczne wartości parametrów → złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach konkretnego → projektu zagospodarowania złoża, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry