Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metodyka referencyjna

  Określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób doboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzenienia substancji oraz energii w środowisku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny pomocnicze

  M. do wykonywania wszelkich robót przygotowawczych i pomocniczych (niewchodzących w zakres urabiania, ładowania, transportu i zwałowania w → kopalniach odkrywkowych b. dużych i → kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, piasków podsadzkowych i innych kopalin), w → kopalniach odkrywkowych małych pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metryka strzałowa

  Dokument sporządzony dla każdego miejsca wykonywania robót strzelniczych, ustalający miejsce, sposób wykonania robót strzelniczych oraz zachowania określonych rygorów związanych ze zwalczaniem zagrożeń; m.s. nie sporządza się dla robót strzelniczych wymagających opracowania → dokumentacji strzałowej, np...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał gruntowy

  Grunt naturalny lub → antropogeniczny o właściwościach pozwalających zastosować go bezpośrednio lub po uzdatnieniu do wykonania → budowli ziemnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość

  Odległość między górną a dolną powierzchnią złoża:

  pozorna – odległość mierzona skośnie, np. wzdłuż osi wyrobiska rozpoznawczego, np. otworu,

  rzeczywista – odległość mierzona wzdłuż prostopadłej do powierzchni obrazującej sposób ułożenia złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał kamienny

  Uszlachetniony → surowiec kamienny przygotowany do spełnienia określonego zadania w budownictwie, drogownictwie lub innym przemyśle.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna robocza

  Maszyna, której zadaniem jest wykonanie pracy użytecznej polegającej na oddzielaniu od całości, przemieszczeniu, zmianie kształtu lub wymiarów ciała poddanego jej działaniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magmowe skały

  Produkty krystalizacji magmy mające różny skład i formy występowania; najogólniej dzielą się na skały głębinowe (plutoniczne, czyli abisalne), hipabisalne (subwulkaniczne) i wylewne (wulkaniczne); wyróżnia się skały: kwaśne, pośrednie (obojętne), zasadowe i ultrazasadowe – kryterium podziału stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ława skalna (kamienna)

  Część złożaw wyrobisku górniczym przeznaczona do podziału na monolity lub bloki; wysokość ł. wynika zazwyczaj z naturalnej podzielności skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny budowlane ciężkie

  M. stosowane w górnictwie odkrywkowym:

  – koparki jednonaczyniowe, wielonaczyniowe, wielonaczyniowe – łańcuchowe, drenarskie;

  – koparko-ładowarki,

  – koparko-spycharki,

  – ładowarki jednonaczyniowe;

  – młoty spalinowe,

  – spycharki;

  – równiarki,

  – pogłębiarki: wieloczerpakowe pływające, ssące...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt

Do góry