Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nasiąkliwość (kruszywa)

  Zwiększenie masy próbki kruszywa wysuszonego w suszarce spowodowane penetracją wody do dostępnych dla niej pustych przestrzeni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasyp

  Warstwa lub specjalnie ukształtowana → budowla ziemna z → materiału gruntowego powstała w wyniku działalności człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekk (pień wulkaniczny)

  Intruzja kominowa o średnicy do kilku kilometrów, wypełniona tufem lub lawą; niekiedy wypreparowana przez erozję ze skał otaczających, stanowi kulminację w krajobrazie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

  Wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

  Wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

  Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minerał

  Jednorodne ciało o strukturze krystalicznej, określonych cechach fizycznych i składzie chemicznym (niekiedy wykazującym odchylenia od składu wyrażonego wzorem chemicznym w związku z obecnością domieszek izomorficznych),powstałew wyniku naturalnych procesów w litosferze lub na jej powierzchni oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabój udarowy

  N. (lub naboje materiału wybuchowego łączone razem) zaopatrzony w → spłonkę z lontem zwykłym lub → zapalnik elektryczny ostry lub nieelektryczny albo uzbrojony lontem detonacyjnym; ma on za zadanie zapoczątkować wybuch ładunku materiału wybuchowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit kamienny

  Odspojony od calizny odłam skalny o dużych wymiarach, stanowiących wielokrotność wymiarów bloków handlowych lub stosowanych w procesie obróbczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nachylenie skarpy (ociosu, ściany)

  Stosunek wysokości piętra (ociosu, ściany) do podstawy przekroju skarpy (ociosu, ściany) podawany jako 1 : n (n – stosunek rzutu poziomego do pionowego) lub jako kąt nachylenia w stopniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt

Do góry