Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty górnicze

  Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie wód

  Proces lub zespół procesów fizycznych,chemicznychibiologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) przez usunięcie zanieczyszczenia (części mechanicznych), zdemineralizowanie wody oraz eliminację życia biologicznego i produktów rozpadu części...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty odwadniające

  Ogół czynności wykonywanych w celu usunięcia wody ze złoża, skał otaczających i z terenu kopalni odkrywkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia maszynowa

  Czynności obróbcze wykonywane maszynami i urządzeniami kamieniarskimi do → przecierania, → przecinania, → rozłupywania oraz nadawania odpowiedniego kształtu, wymiarów i → faktury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar specjalnej ochrony ptaków

  O. wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia ręczna

  Zespół czynności obróbczych wykonywanych pracą mięśni człowieka i prostych lub złożonych narzędzi kamieniarskich; np. klinowanie, groszkowanie, grotowanie, dłutowanie, szlifowanie, paserowanie, polerowanie; → faktury kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar wysokiej ochrony (OWO)

  Obszar wyznaczony na podobnych zasadach jak → obszar najwyższej ochrony, stanowią go części głównych zbiorników wód podziemnych, w których istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni) oraz obszary lub wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka udarowa

  Proces, w wyniku którego powstają wyroby kamieniarskie o przypadkowych, nieregularnych krawędziach, narożach i powierzchniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar zwykłej ochrony (OZO)

  O. stanowiący pozostałe fragmenty głównego zbiornika wód podziemnych, niewydzielone jako → ONO i → OWO; w granicach tych stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar drenażu

  Obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych; obszarem drenażu są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelnione strefy dyslokacyjne,a także obszary sztucznego drenażu, np. kopalnie, ujęcia wód...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt

Do góry