Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Organ powołany do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; p.i.p. tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy – inspektorzy pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłata eksploatacyjna

  O. za wydobytą kopalinę, ustalana jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym; stawki opłat ustalane są odpowiednimi przepisami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę towarzyszącą

  O. ustalana jako iloczyn 50% kwoty stawki o.e. dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odspajanie

  1. oddzielanie sposobami górniczymi fragmentów skał od calizny, początkowa i podstawowa faza procesu urabiania;

  2. samoczynne oddzielanie się warstw skalnych, brył i bloków oraz urobku luźnego od ociosów, ścian, skarp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie wgłębne

  Ujmowanie i odprowadzanie wód podziemnych za pomocą studni, otworów drenażowych i podziemnych urządzeń odwadniających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstojnik

  Sztuczny zbiornik wodnyo bardzo wolnym przepływie wody, przeznaczony do osadzania na jego dnie cząsteczek stałych, zawieszonych w wodzie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie zwałowiska na potrzeby rekultywacji

  Działania związane z rekultywacją, które obejmują: o. i zabezpieczanie przeciwerozyjne zboczy, o. wierzchowinyw stopniu dostosowanym do programowanego sposobu jej dalszego użytkowania,o. → stopy zwałowiska i terenów przyległych, o. dróg wykonywanych w ramach rekultywacji, odprowadzanie wód ze zwałowiska i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie kopalni

  1. zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska, usuwanie wód dopływających do wyrobisk podczas ich wykonywaniai eksploatacji oraz odprowadzanie wód poza teren kopalni; w zależności od stosowanych metod wyróżnia się o. sposobem: górniczym, studziennym...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady

  Każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w ustawie o odpadach [12], których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zwierciadła wód podziemnych

  Ruch z.w.p. ku dołowi pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i (lub) sztucznych (pompowanie i odwodnienie).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt

Do góry