Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Osuwisko

  Utrata stateczności → zbocza lub → skarpy i niekontrolowane przemieszczenie się gruntu lub skał pod wpływem sił ciężkości i ewentualnie ciśnienia spływowego wody, wstrząsów lub innych przyczyn, połączone ze ścięciem podłoża wzdłuż powierzchni poślizgu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy nadzoru górniczego

  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczak

  Fragment skalny średnicy powyżej kilkumilimetrowej obtoczony wskutek transportowania wodą wśród innych fragmentów skalnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortofotomapa cyfrowa

  Przetworzony z rzutu środkowego na rzut ortogonalny cyfrowy obraz powierzchni terenu i obiektów inżynierskich w określonym układzie współrzędnych; integralną częścią o.c. jest → numeryczny model terenu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otulina

  Strefa ochronna granicząca z → formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadowe skały

  S. powstałe w wyniku nagromadzenia na powierzchni ziemi ziarn minerałów oddzielonych wskutek procesów geologicznych ze skał starszych, ich fragmentów, materiałów piroklastycznych, szczątków organicznych oraz materiałów powstałych w strefie wietrzenia; podział skał.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oz

  Długi wąski i kręty wał lub ciąg wzgórz zbudowanych z piasków i żwirów fluwioglacjalnych, osadzonych przez wody płynące pod lodowcem, w szczelinie lodowcowej lub w tunelu lodowcowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadzarka

  Wzbogacalnik hydrauliczny, w którym mieszaninę ziarn o różnej gęstości poddaje się oscylacyjnemu bądź pulsacyjnemu działaniu wody doprowadzonej przez dno sitowe koryta roboczego, służącego do przepływu i równocześnie do rozdziału ziarn według ich gęstości na oddzielnie odprowadzane...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palnik termiczny

  Urządzenie do cięcia skał zawierających powyżej 20% krzemionki wykorzystujące ciepło płomienia mieszaniny oleju opałowego i powietrza oraz ciśnienia gazów wydmuchujących cząstki skalnez ogrzewanej powierzchni; stosuje się do wykonywania → wcinek i wdzierek o szerokości 100 \ 150 mm w celu odspajania →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłona

  Element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyn lub innego urządzenia technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry