Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Piasek

  Luźna skała osadowa złożona głównie z ziarn minerałów lub okruchów skał o wielkości 0,1 / 2 mm; osad o wymiarach ziarn 0,06 / 4 mm; wyróżnia się m.in. piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas drogowy

  Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod powierzchnią, w którym są zlokalizowane,→ droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień diamentowy

  Cylinder pokryty powłoką diamentową naniesioną elektrolitycznie lub przez spiekanie; element tnący → piły linowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Służba Geologiczna

  Minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju; wykonywanie zadań p.s.g. powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu;do zadań tych należy:

  – obsługa rejestru obszarów górniczych,

  – koordynacja zadań w zakresie ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy monitoring środowiska

  System pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzaniai rozpowszechniania informacji o środowisku; p.m.ś. dotyczy informacji w zakresie: jakości powietrza, jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, jakości gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partia

  Ilość wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, ciężarówka, → barka) lub pryzma, wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe (zaleca się, aby ilość wyprodukowana w określonym czasie w procesie ciągłym była traktowana jak partia).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas bezpieczeństwa

  Część → poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego i transportowego) w → wyrobisku i na → zwałowisku, na którą wejście lub wjazd grozi niebezpieczeństwem, m.in. wskutek → oberwania się mas skalnych; p.b. ustala się dla każdej maszyny od górnej i dolnej → krawędzi poszczególnych → ociosów, skarp...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas dla środków transportu

  Wydzielona część poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego, transportowego, zwałowania), → pochylni, → upadowej dla środków transportu taśmowego, samochodowego, szynowego lub dla rurociągów technologicznych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego

  Pracownik szczebla wyższego, średniego lub niższego dozoru sprawujący w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji geologicznej

  Minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju, wojewodowie działający przy pomocy geologów wojewódzkich, starostowie działający przy pomocy geologów powiatowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt

Do góry