Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożar endogeniczny

  Pożar powstałyz przyczyn wewnętrznych na skutek przemian chemicznych zachodzących w ciałach palnych bądź ich domieszkach w określonych warunkach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia ziemi

  Naturalne ukształtowanie terenu, → gleba oraz znajdująca się pod nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmująca wierzchnią warstwę gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomieszczenie higieniczno - sanitarne

  Szatnie, umywalnie, p. z natryskami, p. higieny osobistej kobiet, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, p. do ogrzewania się pracowników oraz do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poduszka powietrzna

  Urządzenie stosowane w kamieniołomach, składające się z cienkościennego, metalowego lub gumowego pojemnika, które może być wsunięte w pionową szczelinę wykonaną w caliźnie, a następnie napompowane powietrzem lub wodą, co spowoduje rozsunięcie się odspajanych bloków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość

  Cecha utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skumulowanych, dostępnych dla przepływu wody (→ filtracji);ilościowo wyraża się ją→ współczynnikiem porowatości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział zwałowisk (zwałów)

  P.z. ze względu na ich umiejscowienie w stosunku do wyrobiska; wyróżnia się zwałowiska wewnętrzne i zwałowiska zewnętrzne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pory

  Wolne przestrzenie występujące w skale między ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe; w szerszym znaczeniu wszystkie pustki w skale.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłębiarka hydropneumatyczna

  P. urabiająca strumieniami wody i powietrza sprężonego równocześnie podnoszącymi mieszaninę urobku, wody i powietrza na powierzchnię wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadacz odpadów

  Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna,osobaprawnalubjednostkaorganizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry