Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Osoba fizyczna,osobaprawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil geologiczny

  Obraz graficznynastępstwa określonych warstw lub innych elementów geologicznych przedstawiony na płaszczyźnie pionowej (rzadziej pochyłej).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedpole (wyrobiska, zwałowiska)

  Powierzchnia terenu przeznaczonego pod wyrobisko lub zwałowisko objęta → robotami przygotowawczymi lub → udostępniającymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profile wyrobiska górniczego

  Przekroje przez istniejące (projektowane) → wyrobisko górnicze obejmujące zbocza eksploatacyjne, stałe, ruchome i inne charakterystyczne elementy wyrobiska i → przedpola.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcie

  W rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska [11] inwestycja budowlana lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt techniczny

  Wymagany przepisami, udokumentowany projekt rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych; wyróżnia się m.in. p.t.: → termicznego urabiania kopaliny, → hydromechanicznego urabiania nadkładu lub kopaliny, → eksploatacji złoża spod zwierciadła wody urządzeniami pływającymi, → transportu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedzwał

  Element zwału, najczęściej w kształcie pryzmy, wyprzedzający zwałowanie, usypany w celu zwiększenia stateczności zbocza lub podłoża dla urządzeń zwałujących.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt zagospodarowania złoża

  P. uwzględniający geologiczne warunki występowania złoża, wymagania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny; p.z.z. sporządza się dla istniejącego lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd błądzący

  Prąd elektryczny przemienny lub stały płynący w przewodzącym ośrodku (np. ziemi, wodzie lub konstrukcjach metalowych), niebędący częścią celowo zbudowanego dla tego prądu obwodu elektrycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półka zabezpieczająca

  Powierzchnia pozioma pozostawiona na zboczu między skarpami w celu zwiększenia stateczności zbocza wyrobiska lub zwałowiska; → poziom zabezpieczający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt

Do góry