Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przemysłowy wskaźnik nadkładu

  Stosunek objętości nadkładu w m3 zalegającego nad przemysłowym konturem złoża lub jego części powiększonej o masy zawarte w skarpach bocznych oraz o eksploatacyjne straty kopaliny do ilości t lub m3 kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puszka strzałowa

  Pojemnik wykonany z blachy polakierowanej grubości jednego milimetra, mający wieko zamykane na kłódkę, służy do transportowania (przenoszenia) materiałów wybuchowych na terenie zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenośnik taśmowy

  1. urządzenie transportowe o ruchu ciągłym i ograniczonym zasięgu, w którym → nosiwo jest przemieszczane na taśmie nośnej w kształcie niecki tworzącej cięgno zamknięte;

  2. potocznie przenośnik z taśmą elastyczną; podział przenośników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej określonego obszaru, wykonane na podstawie dostrzeżonych faktów i zjawisk zaobserwowanych lub domniemanych w płaszczyźnie przecięcia skorupy ziemskiej, np. na podstawie obserwacji dokonanych na → profilach:wierceń,→ wyrobisk górniczych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój hydrogeologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej z uwzględnieniem warunków wodnych: występowania poziomów wodonośnych, położenia zwierciadła wody, ciśnień piezometrycznych, chemicznego składu wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia geomechaniczne

  Zmiany cech i struktury → górotworu oraz powierzchni terenu wraz z ich przemieszczeniami i deformacjami; związane są z działalnością przemysłową (np. górniczą, budownictwem, pracami inżynierskimi).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd ekologiczny

  Opracowanieo zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], sporządzane na wezwanie organu ochrony środowiska w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania → instalacji na środowisko.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecieranie bloku

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe za pomocą płaskich pił stalowych nieuzbrojonych i mieszaniny ściernej składającej się ze śrutu stalowego, wody, wapna i startego kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczno - górniczy

  P. zawierający oznaczenie → zasobów przemysłowych, → nieprzemysłowych, → strat; wymagany przepisami [29] w → projekcie zagospodarowania złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecinanie bloku (płyty)

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe lub płyty za pomocą płaskich pił diamentowych, pił linowych diamentowych i tarcz diamentowych (pił tarczowych).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt

Do góry