Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pył drobnoziarnisty

  Małe cząstki ciała stałego, zazwyczaj przyjmuje się, że są to cząstki o średnicy poniżej 75 μm, osiadające pod wpływem swojego ciężaru, ale mogące przez pewien czas pozostawać w zawieszeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył respirabilny

  Zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności wg wymiarów cząstek opisanych logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5±0,3 μm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5±0,1.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabunkowa gospodarka złożem

  Pośpieszna eksploatacja najłatwiej dostępnych, zwykle najbogatszych części złoża, których wybieranie wymaga najmniejszego nakładu pacy, a przynosi największe doraźne korzyści; działalność taka wiąże się z dużymi → stratami i przedwczesnym wyczerpaniem zasobów złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Opracowanie o zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], dotyczące planowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz określonych innych przedsięwzięć, uwzględniające ich oddziaływania na etapach realizacji, eksploatacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Ogólny termin stosowany do określenia cząstek ciała stałego różnej wielkościi różnego pochodzenia, przez pewien czas pozostających w zawieszeniu w gazie; luźna skała osadowa utworzona z ziarn → frakcji pyłowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerosty

  Przewarstwienia skał odmiennych mineralogicznie, strukturalno-teksturalnie, w różnym stopniu spojone z calizną danej skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewiert

  1. odcinek otworu strzałowego wykonany głębiej, niż zamierzano;

  2. liczba metrów otworu wiertniczego odwierconych przez koronkę lub świder do chwili jej zużycia;

  3. odcinek otworu strzałowego odwiercony poza płaszczyznę zamierzonego odspojenia skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przodek

  Miejsce w kopalni, gdzie robotą górniczą urabia się skałę, tj. oddziela się jej części od → górotworu; część poziomu eksploatacyjnego i piętra (ocios, skarpa, ściana, zabierka), z której urabia się nadkład lub kopalinę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybitka

  Materiał niepalny, którym po załadowaniu nabojów materiału wybuchowego i uzbrojeniu ładunku wypełnia się resztę otworu strzałowego [Lg]; na przybitkę wolno używać: gliny lub gliny z piaskiem, wody w pojemnikach, wody bez pojemników, wilgotnego piasku w otoczkach, wilgotnego piasku bez otoczek; inne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt rozpoznawczy

  Miejsce, w którym wykonano obserwacje i pobrano próbki w celu udokumentowania złoża i zbadania otaczającego górotworu (→ otwór wiertniczy, wyrobisko górnicze, odsłonięcie naturalne).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry