Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Roboty górnicze (robota górnicza)

  Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin ruchu

  Zasady użytkowaniai utrzymania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowych, zatwierdzone przez → kierownika ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przybierkowe

  Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Przywracanie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznychichemicznych oraz odtworzenie gleb, uregulowanie stosunków wodnych, rekonstrukcję lub budowę dróg dojazdowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przygotowawcze

  Prace poprzedzające → r. udostępniające, także prace wykonywane równolegle z → r. górniczymi, np. → odwadnianie, rowy odwadniające, → drogi dojazdowe, przygotowanie powierzchni pod → składowiska, → zwały itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

  Wszelkie poczynania i prace doprowadzające tereny poeksploatacyjnei zwałowiska do stanu umożliwiającego racjonalne ich wykorzystanie do celów gospodarczych, przemysłowych lub innych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty udostępniające

  Roboty górnicze mające na celu wykonanie wyrobiska górniczego w trakcie → udostępniania złoża oraz sukcesywne zdejmowanie nadkładu w całym okresie eksploatacji złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturyzacja

  Spontaniczne wkraczanie zespołów roślinnych i zwierzęcych na tereny przekształcone (→ sukcesja naturalna); r. może być wspomagana działaniami technicznymi, odtwarzającymi cechy naturalne w ekosystemie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratownictwo górnicze kopalni

  Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył całkowity

  Zbiór cząstek osadzonych na sączku pomiarowym, gdy prędkość liniowa zasysanego powietrza zawiera się w przedziale 0,3 / 1,6 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry