Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rów odwadniający

  R. wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego oraz odprowadzenia jej poza teren odwadniany; stosowany jako powierzchniowy element → odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie lub wykopów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko

  Kombinacja częstości lub prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zagrożeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rów odwadniający opaskowy

  R. okalający wkop udostępniający, → wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego; stosowany przy odwadnianiu kopalni jako element odwadniania otwartego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty ziemne

  R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reologia

  Dział mechaniki zajmujący się ogólnymi prawami powstawania i wzrastania (z upływem czasu) odkształceń ciał materialnych w różnych warunkach termodynamicznych i fizykochemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj eksploatacji złoża

  Rozróżnienie eksploatacji złoża ze względu na położenie w ziemi; rozróżnia się eksploatację odkrywkową oraz eksploatację podziemną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robota geologiczna

  Wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach z wyłączeniem prac dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin

  Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowaniaw jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

  W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

  U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

  N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

  M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

  P – półsekundowe o znamionowym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry