Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skrzynia strzałowa przodkowa

  Zamykana na kłódkę skrzynia wykonana z desek, służąca strzałowemu do czasowego przechowywania w wyrobisku środków strzałowych; w środku skrzyni są przegrody na środki strzałowe (materiały wybuchowe i górnicze zapalniki elektryczne w ładownicach), zapalniki elektryczne luzem, na zapalarkę, przewody...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała

  Zespół złożony z ziarn jednego lub kilku minerałów, powstały w wyniku działania procesów geologicznych (magmowych, osadowych, metamorficznych)izajmującywyodrębnioną strukturalnie część skorupy ziemskiej; może być skonsolidowana lub luźna; do skał zalicza się gleby; osadowe skały, magmowe skały...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba dyspozytorska kopalni (ruchu)

  Pracownicy zatrudnieni w → dyspozytorniach, przyjmujący raporty dotyczące ruchu k., ustalający przyczyny awarii, wydający w ramach swoich uprawnień dyspozycje dla dozoru niższego, przygotowujący raporty dla → kierownictwa kopalni itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała lita (zwięzła)

  Naturalny zespół jednego lub kilku minerałów będący fragmentem masywu skalnego (górotworu) o mezoskopowo ciągłym wykształceniu oraz określonych cechach litologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywna eksploatacja złoża

  E. części złóż różniących się jakością kopaliny celem uzyskania → urobku o jakości uzgodnionej z zakładem przeróbczym, oddziałem wstępnym cementowni lub innym odbiorcą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowanie (kamienia)

  Proces sezonowania kamienia po jego wydobyciu w celu zredukowania zawartości wilgoci i dostosowania go do warunków, w jakich będzie użytkowany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć obszarów Natura 2000

  Obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz część lub całość obszarów i obiektów objętych → formami ochrony przyrody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segment diamentowy

  Pojedynczy element ścierny o okreslonym kształcie i wymiarach wykonany z mieszaniny proszku diamentowego i spoiwa stosowany w procesie cięcia i szlifowania kamienia; → traki kamieniarskie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko zawodowe

  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoległy postęp eksploatacji złoża

  P. polegajcy na równomiernym przesuwaniu →frontu eksploatacyjnego, przy ktorym jednostkowe przesuniecia frontu są w przybliżeniu jednakowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry