Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Służba miernicza zakładu górniczego

  Osoby (mierniczy górniczy) o kwalifikacjachgeodezyjnych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego,

  – wykonywanie prac geodezyjnych związanych z budową...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka zajmująca się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania; w szczególności nauka o przyczynach i następstwach przemian w naturalnych lub odkształconych układach przyrodniczych (na mniejszych lub większych obszarach), zachodzących w wyniku działalności...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologiczne warunki eksploatacji

  Warunki prowadzenia wydobycia i przeróbki kopaliny niezbędne dla ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze oddziaływania na nie eksploatacji i przeróbki kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba geologiczna zakładu górniczego

  Osoby (geolog górniczy) o kwalifikacjachgeologicznych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie robót górniczych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby z. g.,

  – kartowanie, profilowanieiopróbowanierobót górniczych i wiertniczych,

  – badanie stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarpa

  Obrzeżna pochylona powierzchnia wału, wykopu, nasypu ziemnego,→ wyrobiska odkrywkowego, zwałowiska lub składowiska urobku, produktu lub odpadów stałych; s. kształtowane są w toku urabiania nadkładu, kopaliny, → zwałowania materiału zwałowego lub powiększania składowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład materiałów wybuchowych

  Obiekt budowlany, w którym przechowuje się środki strzałowe; składy m.w. dzielą się na: stałe, tymczasowe i podręczne; ze względu na lokalizację dzielą się na: ruchome, podziemne, naziemne i wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowisko

  1. odpowiednio przygotowana powierzchnia terenu do składowana nadkładu, urobku, surowców, produktów przeróbki, wyrobów i materiałów; wyróżnia się s. stałe i → s. tymczasowe;

  2. odpowiednio dostosowane miejsca, przeznaczone do czasowego gromadzenia (kruszywa, produktu); wyróżnia się s. zamknięte →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć strzałowa

  1. s. składająca się z: zapalników uzbrajających ładunki materiału wybuchowego w otworach strzałowych (elektrycznych lub nieelektrycznych typu Nonel) i ich przewodów, s. przewodów pomiędzy otworami strzałowymi i linii od miejsca strzelania do miejsca odpalania sieci;

  2. s. ułożona z lontu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skok przez skórę

  Tradycyjna uroczystość górnicza, podczas której wychowankowie szkół górniczych (lub młodzi pracownicy) przyjmowani są do stanu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Mohsa (skala twardości)

  Empiryczna skala opracowana przez Mohsa, w której oszacowana jest względna twardość minerałów:

  1. talk,

  2. gips,

  3. kalcyt,

  4. fluoryt,

  5.apatyt,

  6. ortoklaz,

  7. kwarc,

  8. topaz,

  9. korund,

  10. diament.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt

Do góry