Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stateczność (ociosu, skarpy, ściany, zbocza)

  Utrzymywanie się w równowadze stałej; stan równowagi pomię dzy efektami obliczeniowymi oddziaływań stabilizujących, tj. sumą rzutów na płaszczyznę ścięcia wszystkich sił od obciążeń przeciwdziałających przesunięciu klina odłamu i sumą momentów wszystkich sił przeciwdziałających obrotowi klina...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spękania S (cios granitowy podłużny)

  Zespół spękań → ciosu granitowegoo powierzchniach pionowych lub niemal pionowych i w przybliżeniu prostopadłych do stropu → plutonu, a równoległych do jego rozciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw rybny

  Przeznaczony do chowu lub hodowli zbiornik wody stojącej, z reguły sztuczny, na którym uprawnionym do rybactwa jest właściciel lub posiadacz gruntów pod wodami; wg przepisów ustawy prawo wodne [13] s.r. jest urządzeniem wodnym i jednocześnie urządzeniem melioracji szczegółowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spłonka górnicza

  Tulejka cynkowa, aluminiowa lub miedziana o średnicy do 7 mmi długości do 50 mm, zawierająca ładunek: materiału wybuchowego łatwo pobudzanego płomieniem, jak piorunian rtęci lub azydek ołowiowy (ładunek pierwotny) oraz materiału wybuchowego silnego, jak trotyl lub pentryt (ładunek wtórny), pośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt strzałowy

  Przyrządy, przybory oraz urządzenia służące do bezpiecznego: przewożenia, przenoszenia i przechowywania → środków strzałowych; sporządzania, wprowadzania materiałów wybuchowych, wprowadzania ładunków materiału wybuchowego, konstruowania i sprawdzania obwodów strzałowych, a także urządzenia służące...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu zdobyczy współczesnej techniki w procesie kształtowania i ochrony środowiska; s. poszukuje właściwych rozwiązań praktycznych, uwzględniając z jednej strony dane i wskazania → sozologii, z drugiej zaś – potrzeby rozwoju gospodarczego, wymagania i technologie produkcji oraz aktualne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spycharka

  Samojezdna maszyna do powierzchniowego odspajania calizny lub zruszenia materiału nasypowego i jego przemieszczania za pomocą podnoszonego lemiesza urabiającego; → maszyny urabiające i ładujące.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalny obszar ochrony siedlisk

  Obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony → siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin albo zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standardy jakości gleby (ziemi)

  Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w glebie lub ziemi, określone z uwzględnieniem ich funkcji aktualnych i planowanych dla grup rodzajów gruntów, wyszczególnione w rozporządzeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacje techniczne

  Dokumenty określające cechy, które powinien posiadać → wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badańi metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry