Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Oparzenie

  Definicja. Oparzeniem nazywamy skutki działania wysokiej temperatury: ogólnego na ustrój i miejscowego na tkanki (najczęściej na skórę i błony śluzowe).

  Etiologia. Z czynników przyczynowych należy wymienić gorąco, substancje chemiczne (kwasy i ługi), energię elektryczną oraz promieniowanie jonizujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  Drgawki polegają na niezależnych od woliskurczach mięśni prążkowanych w obrębiekilku grup mięśniowych lub uogólnionych.Ten rodzaj zaburzenia czynności mózgu towarzyszywielu toczącym się w nim procesomchorobowym, jak i wielu zatruciom. Drgawkinależy zatem traktować jako objaw choroby,nie zaś jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtrutki ogólne

  Powietrze i tlen. Jest to uniwersalna odtrutka w każdym zatruciu, w przebiegu którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Zaburzenie wentylacji trzeba leczyć wentylacją. Do tego celu powietrze atmosferyczne jest najzupełniej przydatne. W niektórych zatruciach, jak np. tlenkiem węgla, siarkowodorem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenia lekkie

  Za oparzenia takie przyjęto uważać oparzenia nie przekraczające 1— —2% powierzchni ciała, ograniczające się do zmian skóry w zakresie I i II stopnia. Są to typowe oparzenia „domowe”, najczęściej spowodowane gorącym czy wrzącym płynem.

  Pierwsza pomoc. Oparzone miejsca (z wyjątkiem twarzy) należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intubacja I tracheostomia (TRACHEOTOMIA)

  Intubacja oznacza wprowadzenie rurki do tchawicy przez jamę ustną lub przez dolny przewód nosowy. Rurka wykonana jest z gumy lub tworzywa sztucznego, na ogół wyposażona w mankiecik uszczelniający, a w szczególnych przypadkach w jej ścianę wtopiona jest spirala usztywniająca, która przeciwdziała zagięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtrutki ogólne ochronne

  Do tej grupy odtrutek zalicza się wiele związków chemicznych o różnorodnym dziai-łaniu (absorpcja, utlenianie itp.), stosowanych prawie wyłącznie w zatruciach drogą doustl-ną. Związki te nie wiążą trucizn na stałe, i dlatego trzeba je po podaniu wypłukać wodą.

  Białko jaja. Łączy się ono z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System

  Skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kanalizacji

  Układ (s.) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków lub do odbiornika ścieków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze związane z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych

  S.d., które powinny być słyszalne w strefiezagrożeniaodłamkamikamienia:

  sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie masowe

  S. za pomocą dużych ładunków środków strzałowych umieszczanych w → wyrobiskach strzałowych, np. s. długimi otworami, komorowe, podporowe; na zrzut, wyrzut.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry