Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZATOR NACZYŃ KREZKOWYCH

  Stan ten zawsze wymaga różnicowania z ostrą niedrożnością: niekiedy jest go bardzo trudno odróżnić od zadzierzgnięcia. Chor ry jest w ciężkim stanie ogólnym. Patogno-moniczne są p<5jawiające się na początku choroby krwawe stolce. Z wywiadu dowiaduj jemy się często o istniejącej chorobie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Acetylenem

  Jest to bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza, w postaci czystej, prawie bez zapachu. Przyczyną przykrego zapachu są natomiast zanieczyszczenia produktu technicznego (siarkowodór, fosforowodór, arsenowodór, itp.). Z powietrzem acetylen tworzy mieszaninę wybuchową.

  Acetylen ulega łatwo polimeryzacji. Stosowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRZYMANIE KRĄŻENIA RESUSCYTACJA

  Zatrzymanie krążenia jest terminem właściwszym niż „zatrzymanie serca”, gdyż do ustania krążenia doprowadza również migotanie komór, gdy ustaje funkcjonowanie ser-jp ca mimo bardzo ożywionej, lecz nieskoordynowanej czynności jego mięśnia. O zatrzy4 maniu krążenia można też mówić przy spadku rzutu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

  Najpoważniejszym następstwem przepływu prądu wysokiego napięcia przez organizm człowieka (pomijając ciężkie oparzenie, ze zwęgleniem tkanek włącznie) są: 1) spowodowanie zatrzymania oddychania w następstwie tonicznego skurczu wszystkich mięśni szkieletowych (w tym mięśni wdechowych),

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób przerwania wchłaniania trucizny

  Sposób przerwania wchłaniania trucizny zależy od drogi jej wchłonięcia. Najczęściej trucizny wchłaniają się przez przewód pokarmowy. W tych przypadkach najskuteczniejszą metodą postępowania jest płukanie żołądka. Powinno ono być wykonane w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia trucizny, co nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenoterapia

  Tlenoterapią nazywa się wzbogacanie powietrza oddechowego w tlen, co ma na celu podwyższenie jego prężności w krwi tętniczej. Podawaniem tlenu nie można skompensować niewydolności wentylacyjnej, na którą składa się niedobór tlenu oraz nadmiar dwutlenku węgla w organizmie.

  Podawanie przez cewnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie metalami

  Arsen i jego związki. W przypadku połknięcia trucizny wywołać wymioty i następnie podawać węgiel aktywowany.

  W zatruciu przez wdychanie par lub gazów wynieść zatrutego na świeże powietrze, rozebrać i obmywać ciało wodą. Przemywać także worki spojówkowe i jamę ustną. Choremu zapewnić spokój i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkaloidy

  Afeenityna. W razie połknięcia trucizny natychmiast wywołać wymioty, podać węgiel aktywowany, zapewnić choremu ciepło i spo-koj.

  Atropina i jej pochodne (belladonna, hio-scy;amina, hioscyna, homatropina, skopolami-Tia, solanina i in.). Wywołać wymioty, jeśli chory jest przytomny, a następnie zapewnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA MARTWICA TRZUSTKI

  Jest to powikłanie stwierdzone przede wszystkim u ludzi otyłych (w przeciwieństwie do dotkniętych przebiciem wrzodu żołądka), przeważnie u kobiet leczących się z powodu kamicy dróg żółciowych. Jak w większości ostrych spraw brzusznych, tak i tutaj natrafiamy w wywiadzie na epizod zjedzenia obfitego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostry ból brzucha

  Definicja. Ostry ból brzucha, określany inaczej jako ostry zespół brzuszny, stanowi objaw dość licznej grupy nagle występujących stanów i jednostek chorobowych.

  Etiologia. Istnieje wiele przyczyn ostrego bólu brzucha. Z najważniejszych należy wymienić: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry